Biểu mẫu luật sư tham gia tố tụng hình sự

Biểu mẫu luật sư tham gia tố tụng hình sự. Khi luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự trong mỗi giai đoạn luân cần có các giấy tờ liên quan tới khách hàng với luật sư tham gia vụ án đó như đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn mời luật sư, mẫu đơn xin thăm gặp phạm nhân, mẫu đơn xin thăm gặp phạm nhân, đơn xin lại tài sản của bị cáo…

Các biểu mẫu giấy tờ luật sư tham gia tố tụng hình sự

Giấy tờ trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có luật sư tham gia

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm

Mẫu bản tường trình sự việc

Mẫu đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn xin về việc lấy lại tài sản bị trộm cắp

Mẫu đơn xin bãi nại hình sự

Mẫu đơn xin miễn tạm ứng án phí

Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Giai đoạn phúc thẩm vụ án hình sự:

Mẫu đơn kháng cáo hình sự

– Đơn xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án

– Đơn xem xét theo trình tự giám đốc thẩm

– Đơn xem xét theo trình tự tái thẩm

Liên hệ luật sư bào chữa vụ án hình sự: