Tư vấn luật Y tế

Tư vấn luật Y tế. Luật sư tư vấn pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp hoạt động về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phân phối thiết bị y tế, tư vấn bào chữa tội vi phạm quy định về khám, chữa bệnh, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc...

Luật sư tư vấn pháp luật Y tế

Luật sư tư vấn pháp luật Y tế. Các chính sách pháp luật y tế, các dịch vụ khám chữa bệnh đang là một trong những vấn đề cốt lõi của sự phát triển. Các doanh nghiệp...

Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực y tế

Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực y tế. Trước tình hình thực tại Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-BYT về việc "Phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng,...

Luật sư tư vấn bồi thường trong lĩnh vực y tế

Luật sư tư vấn bồi thường trong lĩnh vực y tế. Khi giao kết hợp đồng trong lĩnh vực y tế hoặc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, chúng ta đặt niềm tin rất lớn vào...

Bồi thường thiệt hại do phẫu thuật thẩm mỹ

Bồi thường thiệt hại do phẫu thuật thẩm mỹ? Trường hợp bạn đến một cơ sở thẩm mỹ để thẩm mỹ nâng mũi. Tuy nhiên, sau khi làm xong từ đó đến nay tôi thấy mũi bị...

Tư vấn tội vi phạm quy định về khám, chữa bệnh, cấp phát, bán...

Tư vấn tội vi phạm quy định về khám, chữa bệnh, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.  Luật sư tư vấn tội vi phạm về y tế 1. Quy định tội vi phạm quy định...

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện. Trong quá trình học tập, lao động, công tác mà họ gặp các vấn đề về sức khỏe cần phải điều trị tại các...

Có được cùng lúc sở hữu và sử dụng 2 thẻ bảo hiểm y...

Năm nay, sau khi có đợt phát mới bảo hiểm y tế ở quê thì tôi không được cấp nữa vì lý do tôi đã có bảo hiểm y tế rồi. Xin báo PNVN cho...

Luật khám chữa bệnh 2009

Luật khám chữa bệnh 2009 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Quyết định 320/QĐ-BYT năm 2014 hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành sinh...

Quyết định 320/QĐ-BYT năm 2014 hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành sinh hóa của Bộ y tế, ban hành kèm theo Quyết định này là tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành...

Bài viết mới