Tư vấn thừa phát lại

Tư vấn thừa phát lại là việc tư vấn liên quan đến lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; tổ chức thi hành án dân sự quyết định của tòa án nhân dân theo yêu cầu của đương sự; tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án, viện kiểm sát, tòa án.

Dịch vụ Lập vi bằng Thừa phát lại làm bằng chứng

Dịch vụ Thừa phát lại Lập vi bằng làm bằng chứng. Khi bạn một sự kiện diễn ra có liên quan đến bạn, bạn cần giữ lại làm bằng chứng chứng minh trước các cơ quan thẩm...

Tư vấn các trường hợp cần lập vi bằng làm bằng chứng

Tư vấn các trường hợp cần lập vi bằng làm bằng chứng. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức để ghi nhận sự kiện hành...
Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Thừa phát lại Số 1 Hà Đông, Hà Nội với sứ mệnh thành lập hỗ trợ pháp lý cho quý khách khi có nhu cầu về lập vi bằng, xác minh điều kiện...

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì? Khái niệm Thừa phát lại vẫn còn rất mới với người dân, hiện nay có nhiều văn phòng thừa phát lại hoạt động. Vậy theo quy định của pháp luật, Thừa phát lại là...

Các trường hợp nên lập vi bằng để làm chứng cứ

Các trường hợp nên lập vi bằng để làm chứng cứ. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét...

Nghị định 08/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định 08/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của...

Các trường hợp không được lập vi bằng

Các trường hợp không được lập vi bằng. Thừa phát lại lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Nhưng cúng có một số trường hợp mà Thừa phát lại không được...

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại quy định về Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm...

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định. Văn phòng Thừa...

Nghị định 7821/VBHN-BTP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định 7821/VBHN-BTP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực...

Bài viết mới