Tư vấn thừa phát lại

Tư vấn thừa phát lại là việc tư vấn liên quan đến lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; tổ chức thi hành án dân sự quyết định của tòa án nhân dân theo yêu cầu của đương sự; tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án, viện kiểm sát, tòa án.

Dịch vụ Lập vi bằng Thừa phát lại làm bằng chứng

Dịch vụ Thừa phát lại Lập vi bằng làm bằng chứng. Khi bạn một sự kiện diễn ra có liên quan đến bạn, bạn cần giữ lại làm bằng chứng chứng minh trước các cơ quan thẩm...

Tư vấn các trường hợp cần lập vi bằng làm bằng chứng

Tư vấn các trường hợp cần lập vi bằng làm bằng chứng. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức để ghi nhận sự kiện hành...
Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Thừa phát lại Số 1 Hà Đông, Hà Nội với sứ mệnh thành lập hỗ trợ pháp lý cho quý khách khi có nhu cầu về lập vi bằng, xác minh điều kiện...

Lập vi bằng là gì?

Lập vi bằng là gì? Lập vi bằng là một quá trình được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP xác nhận giao dịch của các bên tại thời điểm...

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì? Khái niệm Thừa phát lại vẫn còn rất mới với người dân, hiện nay có nhiều văn phòng thừa phát lại hoạt động. Vậy theo quy định của pháp luật, Thừa phát lại là...

Các trường hợp nên lập vi bằng để làm chứng cứ

Các trường hợp nên lập vi bằng để làm chứng cứ. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét...
Thủ tục lập vi bằng khi mua bán nhà đất

Thủ tục lập vi bằng khi mua bán nhà đất

Tư vấn thủ tục lập vi bằng khi mua bán nhà đất năm 2019, Hiện nay Cấm lập vi bằng khi mua bán đất không có sổ đỏ quy định Nghị định 08/2020NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/2/2020...

Cấm lập vi bằng khi mua bán đất không có sổ đỏ

Cấm lập vi bằng khi mua bán đất không có sổ đỏ. Lập vi bằng là Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do yêu...

Nghị định 08/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định 08/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của...

Các trường hợp không được lập vi bằng

Các trường hợp không được lập vi bằng. Thừa phát lại lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Nhưng cúng có một số trường hợp mà Thừa phát lại không được...

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại quy định về Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm...

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định. Văn phòng Thừa...

Vi bằng ghi nhận chứng cứ ghi âm, ghi hình, tin nhắn là dữ...

Vi bằng ghi nhận chứng cứ ghi âm, ghi hình, tin nhắn là dữ liệu điện tử. Trong thực tế nhiều trường hợp giao dịch với nhau không có văn bản, chỉ bằng lời nói như người...

Nghị định 7821/VBHN-BTP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định 7821/VBHN-BTP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực...

Bài viết mới