Tư vấn luật xây dựng

Tư vấn Luật xây dựng, Luật sư giải quyết tranh chấp các vấn đề phát sinh trong xây dựng về các hoạt động đầu tư, xây dựng, dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. | Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 | Các văn bản pháp luật về xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng là dịch vụ của văn phòng luật sư nhằm giúp khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Tư vấn trường hợp...

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Khi có tranh chấp về hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu với nhà thầu phụ, chủ đầu tư với nhà thầu... thì việc tìm kiếm một...

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực xây dựng

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực xây dựng phát sinh khi có thiệt hại thực tế do công trình xây dựng gây ra, có mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân gây ra thiệt hại...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật dân sự và mỗi một ngành luật khác quy định về hợp đồng đều phải có sự thống nhất với pháp luật dân sự...

Tư vấn xử lý vi phạm trong hợp đồng xây dựng

Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có sự thỏa thuận về việc thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. Mục đích của các bên chỉ...

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng xây dựng

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng xây dựng. Công trình xây dựng luôn có giá trị lớn, việc thi công các công trình xây dựng đã được pháp luật quy định về hợp đồng xây...

Tư vấn về quy định mức phạt vi phạm Hợp đồng xây dựng

Tư vấn về quy định mức phạt vi phạm Hợp đồng xây dựng. Quy định về thưởng và mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng như thế nào? Trường hợp nào các bên phải bồi thường...

Tư vấn xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng xây dựng?

Tư vấn xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng xây dựng? Năm 2019 chúng tôi giao kết một hợp đồng làm đường, nhưng đến nay vẫn chưa làm xong, chậm tiến độ so với giao...

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về xây dựng

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Xây dựng là hoạt động cần có sự đảm bảo an toàn, tuân thủ những yêu cầu về kỹ thuật...

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công, mức phạt vi phạm tối đa được áp dụng trong hợp đồng xây dựng? Giao dịch dân sự trong xây dựng đều được...

Công trình xây dựng làm sụt lún, nứt nhà bồi thường như thế nào?

Công trình xây dựng làm sụt lún, nứt nhà bồi thường như thế nào? Khi xây dựng thì chủ sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận và...

Các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, giữa nhà thầu và đơn vị thi công khi vi phạm các điều...

Tư vấn kiện đòi bồi thường nhà bị hư hại do công trình xây...

Thủ tục kiện đòi bồi thường nhà bị hư hại do công trình xây dựng bên cạnh gây ra? Kiện bồi thường do nhà bị hư hại từ công trình bên cạnh là tranh chấp phổ biến...

Quyền yêu cầu di dời cột điện như thế nào?

Quyền yêu cầu di dời cột điện như thế nào? Nhà hàng xóm gần nhà tôi có một chiếc cột điện nằm trong đất của nhà họ. Gia đình hàng xóm muốn chuyển cột điện, chôn cột...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng xây dựng

Trong lĩnh vực xây dựng thì hợp đồng thi công xây dựng khá phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng có thể biết cách soạn thảo hợp đồng xây dựng. Hợp đồng xây dựng được xem là hợp đồng...

Biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây...

Biên bản cam kết giữa hai hộ gia đình bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng. Mẫu biên bản thỏa thuận bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng là biên bản...

Được làm gì khi hàng xóm xây nhà?

Được làm gì khi hàng xóm xây nhà? Khi hàng xóm xây dựng nhà ở rất dễ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ gia đình xung quanh như: Ảnh hưởng đến nhà bên cạnh, tập...

Các văn bản pháp luật về xây dựng

Danh mục các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng. Danh sách văn bản luật xây dựng để tiện tra cứu các quy định của pháp luật về xây dựng đang có hiệu lực hãy xem các văn...

Bài viết mới