Tố tụng Dân sự

Tố tụng Dân sự là hoạt động theo trình tự, thủ tục giữa toà án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng trong quá trình toà án giải quyết án dân sự và thi hành án dân sự

Trình tự giải quyết vụ án dân sự

Trình tự giải quyết vụ án dân sự

Trình tự giải quyết vụ án dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Bộ luật tố tụng dân sự (TTDS) đã hoàn thành nội dung về trình tự giải quyết vụ...
Quy trình tố tụng tại tòa án

Quy trình tố tụng vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại

Quy trình tố tụng vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại tại Tòa án Việt Nam. Quy trình tố tụng tại tòa án Việt Nam tương đối phức tạp, qua nhiều quy trình, để tạo thuận lợi cho...

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không?

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không? Trong quá trình tố tụng, nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu khởi kiện của mình hay không? Các trường hợp được thay đổi yêu cầu khởi...

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự cho Tòa án

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự cho Tòa án, Toàn bộ biểu mẫu luật Dân sự: Phần văn bản về Án, văn bản về Việc Dân sự theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 về...

Biểu mẫu về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

Danh mục biểu mẫu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự. Mẫu dùng chung cho cấp sơ thẩm, phúc thẩm (hoặc cả 3 cấp) (15 biểu) Biểu mẫu về kiểm sát việc...

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự. Pháp luật tố tụng dân sự quy định về người có quyền và nghĩa vụ liên quan. - Khái niệm: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án. Khi đương sự cần nhờ người khác, luật sư tham gia tố tụng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tòa án trong...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên Tòa án được không? hay Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện không? Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành quy...
Án phí dân sự

Án phí dân sự

Án phí dân sự. Khi có tranh chấp xảy ra và một trong hai bên muốn khởi kiện, thì một trong những điều mà người khởi kiện cần quan tâm, đó là án phí. Án phí được...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí vụ án dân sự

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí vụ án dân sự. Nội dung của đơn xin miễn giảm án phí do hoàn cảnh khó khăn bao gồm các thông tin về nguyên đơn, bị đơn dân sự,...

Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc hoàn trả tạm ứng án phí. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn,...

Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự

1. Các trường hợp vụ việc dân sự được công nhận là hòa giải thành Các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự...

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định quy định như thế nào theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 khi Tòa án thụ lý, giải quyết đơn? Yêu...

Xác định thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự có yếu tố nước...

Đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, vấn đề xác định thẩm quyền xét xử của tòa án thường phức tạp hơn các vụ việc dân sự trong nước bởi có thể liên quan...

Các trường hợp tạm hoãn phiên tòa dân sự của BLTTDS 2015

Các trường hợp tạm hoãn phiên tòa dân sự của BLTTDS 2015. Về nguyên tắc thì phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Tuy nhiên,...

Thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự

Thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự được hiểu là đương sự phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ. Vậy thời điểm giao nộp chứng cứ trong...

Thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu? Thời gian chuẩn bị xét xử của Tòa án là tính từ thời điểm Tòa án thụ lý cho đến khi có bản án, Quyết...

Toàn bộ thời hiệu khởi kiện Dân sự, Hành chính, Thương mại

Toàn bộ thời hiệu khởi kiện Dân sự, Hành chính, Thương mại. Khi quyền lợi và lợi ích của cá nhân, tổ chức bị xâm, để được pháp luật bảo vệ thì từng lĩnh vực sẽ được...

Bài viết mới