Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính, Tư vấn các tình huống trong lĩnh vực hành chính, đưa ra giải pháp thực hiện theo pháp luật hành chính, tư vấn thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp hành chính, khiếu kiện quyết định hành chính, khởi kiện vụ án hành chính, làm người đại diện, người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.

Tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính. Thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước, tổ chức là công việc ngày nay, mọi người dân, doanh nghiệp đều phải tham gia vào các quan...

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến lĩnh vực hành chính khiếu nại hành vi hành chính,...

Bị phạt do không đăng ký tạm trú như thế nào?

Bị phạt do không đăng ký tạm trú như thế nào? chủ nhà trọ hay người thuê trọ bị phạt? Hiện nay, ở các thành phố lớn lượng người thuê trọ là rất đông, nếu không đăng...

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính chất quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính, biểu hiện ở việc áp dụng các...

Xử phạt vi phạm hành chính khi không lập biên bản đến 250.000 đồng?

Xử phạt vi phạm hành chính khi không lập biên bản đến 250.000 đồng có cần lập biên bản không? Theo quy định tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thủ tục...

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân. Tiếp công dân là một hoạt động thường niên trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ta. Mục đích tiếp...
Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện theo luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) như sau: Điều 5 Luật Tố tụng hành chính quy định như sau:“Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền...

Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính

Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong đó có thủ tục khởi kiện vụ án hành chính. Qua quá trình thực tiễn công việc của mình các Luật sư đúc...

Tư vấn khởi kiện hành chính

Tư vấn khởi kiện hành chính. Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành...

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai. Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong...

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Lĩnh vực quản lý đất đai là rất rộng nhưng chỉ những nội dung cơ quan quản lý nhà nước về đất đai...

Những qui định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử...

Những qui định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong...

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại Điều 117 luật Tố tụng hành chính năm 2015 (TTHC) “1. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá...

Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai?

Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai? Tương tự như tại phiên tòa sơ thẩm, trong phiên tòa phúc thẩm ngoài sự tham gia của Hội đồng xét xử còn có sự tham gia...

Hàng xóm hát Karaoke gây tiếng ồn lớn có thể báo chính quyền xử...

Hàng xóm hát Karaoke gây tiếng ồn lớn có thể báo công an xử phạt không? Câu hỏi: Hàng xóm nhà tôi thường hát karaoke nhiều hôm đến 11 - 12 giờ đêm với mức âm lượng...

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính? Vi phạm hành chính được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý theo đúng quy định. Căn cứ pháp lý:- Luật Xử lý vi...

Khái niệm Luật hành chính

a, Khái niệm Luật hành chính Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh...

Bài viết mới