Home Bồi thường tai nạn giao thông

Bồi thường tai nạn giao thông

Tư vấn bồi thường tai nạn giao thông. Trong trường hợp tai nạn giao giao thông xẩy ra thì bên có lỗi gây tai nạn có thiệt thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng con người thì phải bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông

Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi xảy ra tai nạn giao thông, ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, bên có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi...

Luật sư tư vấn bồi thường khi Xe máy gây tai nạn giao thông?

Luật sư tư vấn bồi thường khi xe máy gây tai nạn giao thông? Trường hợp hai xe máy gây tai nạn. Người gây ra tại nạn và người bị tai nạn xét dưới góc độ thiệt...

Xác định mức bồi thường tai nạn giao thông gây chết người

Xác định mức bồi thường tai nạn giao thông gây chết. Gây tai nạn giao thông làm chết người thuộc trường hợp Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 601...

Cách tính thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông

Cách tính thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông dựa trên các yếu tố khi tai nạn xẩy ra tai nạn. Căn cứ cứ vào yếu tố lỗi, mức độ thiệt hại về tài sản, sức...

Người gây ra thiệt hại nhưng không có khả năng bồi thường có phải...

Người gây ra thiệt hại nhưng không có khả năng bồi thường có phải bồi thường không? Khi mức độ thiệt hại có thể lớn tới mức vượt quá khả năng kinh tế trước mắt và lâu...

Tư vấn trách nhiệm bồi thường trong vụ án giao thông

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi ở Hà Nội. Ngày 11/06/2015 vừa rồi tôi bị tai nạn ở Yên Bình - Yên Bái, xe kia ở tại địa phương. Khi xảy ra...

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao...

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông để bên gây tai nạn và bên bị hại thỏa thuận là tốt nhất vì đây là điều không mong nuốn của...

Bài viết mới