Tư vấn luật thuế

Tư vấn luật thuế, Cung cấp dịch vụ tư vấn luật thuế theo quy định của pháp luật, các chính sách pháp luật về thuế liên quan cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm làm giảm rủi ro pháp lý phát sinh. Tư vấn xử lý hành chính, hình sự về thuế.

Nghị định 49/2022/NĐ–CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia...

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 49/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022 NGHỊ...
Luật sư khiếu nại và Khởi kiện về thuế

Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế

Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế. Việc khiếu nại và tranh tụng về thuế quan hệ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương trong việc giải quyết...

Trốn thuế là gì? bị xử lý hành chính, hình sự như thế nào?

Trốn thuế là gì? bị xử lý hành chính, hình phạt hình sự như thế nào? thế nào là phạm tội trốn thuế theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện nay.  Mục lục:  Trốn thuế là gì?  Mức...

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. tính thuế suất đầy đủ và chi tiết nhất về thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2020. 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Theo như định nghĩa trong...

Kế toán cho công ty tư vấn luật gồm những gì

Kế toán cho công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư gồm những gì. Kế toán công ty luật cũng bình thường như các doanh nghiệp khác: Đầu vào là tất cả các chi phí cần...
Tư vấn pháp luật về thuế

Tư vấn pháp luật thuế

Tư vấn pháp luật về thuế, tài chính của công ty luật chúng tôi về dịch vụ tư vấn pháp luật về Thuế nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp. Đối tượng tư vấn pháp...

Lợi ích hóa đơn điện tử

Lợi ích của hóa đơn điện tử có thể kể ra đây như: Tiết kiệm chi phí, dễ dàng quản lý hóa đơn nhất là những Doanh nghiệp có nhiều điểm xuất hóa đơn. Nhờ những lợi ích in...

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 15/VBHN-VPQH 2014

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 15/VBHN-VPQH 2014 Luật hợp nhất Luật thuế TNCN số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 - Hợp nhất Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế...

Tổng hợp các Công văn hướng dẫn do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10 năm 2022, bao gồm: - Công văn 3946/TCT-TVQT ngày 27/10/2022 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá...

Quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn theo Quyết định 438/QĐ-TCT

Quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn theo Quyết định 438/QĐ-TCT.  1. Đối với cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:  Đồng thời với việc thông...

Quyết định 438/QĐ-TCT 2017 xác minh tình trạng xử lý khôi

Quyết định 438/QĐ-TCT 2017 về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế...
Tư vấn luật thuế

Luật sư tư vấn luật thuế

Luật sư tư vấn luật thuế, tư vấn luật thuế đối cho cá nhân, tư vấn luật thuế đối cho doanh nghiệp - Tư vấn thuế đối với cá nhân: + Tư vấn về đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu...
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Sau khi thành lập doanh nghiệp là bạn sẽ phải nộp thuế, loại thuế và mức đóng thuế phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và những phát sinh thực tế của doanh nghiệp. Và nếu doanh nghiệp ở Việt...

Thuế hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng phải nộp

Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, hộ khoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo luật thuế mới nhất, gồm các loại thuế: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. I. Cách tính thuế môn bài: Kể...

Các sắc thuế hiện hành đang thực hiện ở Việt Nam

Các sắc thuế hiện hành đang được thực hiện ở Việt Nam. 1. Thuế Môn Bài • Thu hàng năm vào các cơ sở kinh doanh có địa điểm cố định. Mỗi năm thu 1 lần vào đầu năm. • Các tổ...

Tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Tôi có một người bạn nước ngoài. Anh ấy làm việc cho công ty của Thụy Điển va hiện tại đang làm tại Việt Nam. Thế nhưng công ty của anh ấy từ trụ sở cho đến nguồn nhân lực,...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SB law tư vấn xem hiện tại là ngày 29/12/2015, đã có quy định mới hướng dẫn việc quyết toán thuế TNCN 2015 chưa? Hiện...

Bài viết mới