Home Tư vấn luật cư trú, hộ tịch

Tư vấn luật cư trú, hộ tịch

Tư vấn luật cư trú, hộ tịch, thủ tục thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, đăng ký thường trú, nhập quốc tịch Việt Nam, giấy khai sịnh, lý lịch tư pháp, đăng ký kết hôn, thay đổi thông tin cá nhân, nhận cha, mẹ, con.

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Luật Quốc tịch năm 2008 quy định tại Điều 19 các điều kiện để được gia nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm Công dân nước ngoài...

Tư vấn pháp luật về cư trú

Tư vấn pháp luật về cư trú, đăng ký tạm trú và đăng ký thường trú. Tư vấn quy định pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính về nhập khẩu; Tách khẩu; Thường trú; Tạm...

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì?

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì? Theo quy định pháp luật hiện nay, một trong những điều kiện để đăng ký thường trú là công dân đó phải có chỗ ở hợp...

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết. Luật Cư trú được ban hành ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ 01/07/2007 với 42 Điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, quy...

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt...

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2014/QH13 Hà Nội, ngày...

Phân biệt cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú

Phân biệt cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt khái niệm cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú để không nhầm lẫn với các khái niệm này. Khái...

Thủ tục bổ sung tên thường gọi

Thủ tục bổ sung tên thường gọi. Tôi muốn bổ sung thêm tên thường gọi vào các giấy tờ tùy thân thì làm thế nào, làm ở đâu ạ và sau khi thêm tên thường gọi vào...

Thủ tục đổi tên trong Giấy khai sinh

Ngày xưa bố mẹ đặt tên đơn giản, tên con xấu để cho dễ nuôi, không để ý đến những quan hệ sau này. Nhưng khi lớn lên cái tên lại chính là thứ làm chính mình...

Luật Thủ đô 2012

Luật Thủ đô 2012. Quốc hội ban hành Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 bên dưới. QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Luật quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân...

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp bản sao trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo yêu cầu của cá nhân sau khi...

Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013

Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013. Luật Cư trú quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ...

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014...

Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014 ND-CP

Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014 ND-CP. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09...

Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không? Đối với vấn đề đăng ký khai sinh cho ở nơi đăng ký tạm trú như sau: 1. Về thẩm quyền đăng ký khai sinh: Luật Hộ...

Luật hộ tịch 2014

Luật hộ tịch 2014 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và Thẩm quyền,...

Công văn 277/CCN-CSVB năm 2017 đăng ký việc nuôi con nuôi

Công văn 277/CCN-CSVB năm 2017 quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi. Thời gian qua, tại một số địa phương phát sinh một số vấn đề liên quan...

Bài viết mới