Tư vấn luật cư trú

Tư vấn luật cư trú, thủ tục thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, đăng ký thường trú, thủ tục chuyển hộ khẩu; cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, chứng minh nhân dân và căn cước công dân. | Luật Cư trú năm 2020

Biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú của Thông tư 66/2023/TT-BCA

11 biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú của Thông tư 66/2023/TT-BCA từ ngày 01/01/2024. Hiện nay, người dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc...

Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi các quy định, biểu mẫu về cư trú

Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi các quy định, biểu mẫu về cư trú. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Không thông báo lưu trú bị xử phạt đến 1 triệu đồng

Không thông báo lưu trú bị xử phạt đến 1 triệu đồng. Khi người dân đến ở nhà người thân, bạn bè… tại một địa điểm không phải nơi cư trú trong thời gian dưới 30 ngày...

Thông tư 56/2021/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành ngày 15/5/2021 đã quy định về...

Thông tư 56/2021/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành ngày 15/5/2021 đã quy định về 16 biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.    BỘ CÔNG AN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Nhà nghỉ, khách sạn có được giữ Căn cước công dân của khách không?

Nhà nghỉ, khách sạn có được giữ Căn cước công dân của khách không? Theo Luật Căn cước công dân năm 2014 có quy định như sau: Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch,...

Luật Cư trú năm 2020

Luật Cư trú năm 2020, Luật số 68/2020/QH14 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc...

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội. Hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cần cung cấp các giấy tờ: Tờ khai; giấy tờ chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc các loại...

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng tỉnh

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng tỉnh. Kể từ ngày 01/7/2021, việc chuyển hộ khẩu từ quận/huyện này sang quận/huyện khác cùng tỉnh hay chuyển hộ khẩu trong cùng huyện, quận đều thực hiện như nhau....

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác như thế nào? Từ ngày 01/7/2021, việc đăng ký thường trú thực hiện theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản...

Giấy tờ, thủ tục nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, tạm trú

Giấy tờ, thủ tục nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, tạm trú, đăng ký thường trú. Dưới đây là thông tin và quy định về điều kiện nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu cũng như thẩm quyền...

Tách hộ khẩu, nhập hộ khẩu

Tách hộ khẩu, nhập hộ khẩu. Sổ hộ khẩu là một tài liệu xác định việc đăng ký thường trú của các cá nhân trong một hộ gia đình. Thủ tục nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu...

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Luật Quốc tịch năm 2008 quy định tại Điều 19 các điều kiện để được gia nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm Công dân nước ngoài...

Tư vấn pháp luật về cư trú

Tư vấn pháp luật về cư trú, đăng ký tạm trú và đăng ký thường trú. Tư vấn quy định pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính về nhập khẩu; Tách khẩu; Thường trú; Tạm...

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì?

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì? Theo quy định pháp luật hiện nay, một trong những điều kiện để đăng ký thường trú là công dân đó phải có chỗ ở hợp...

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết. Luật Cư trú được ban hành ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ 01/07/2007 với 42 Điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, quy...

Bị phạt do không đăng ký tạm trú như thế nào?

Bị phạt do không đăng ký tạm trú như thế nào? chủ nhà trọ hay người thuê trọ bị phạt? Hiện nay, ở các thành phố lớn lượng người thuê trọ là rất đông, nếu không đăng...

Phân biệt cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú

Phân biệt cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt khái niệm cư trú, tạm trú, thường trú, lưu trú để không nhầm lẫn với các khái niệm này. Khái...

Luật Thủ đô 2012

Luật Thủ đô 2012. Quốc hội ban hành Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Bài viết mới