Tư vấn luật cư trú

Tư vấn luật cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Luật Quốc tịch năm 2008 quy định tại Điều 19 các điều kiện để được gia nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm Công dân nước ngoài...

Tư vấn pháp luật về cư trú

Tư vấn pháp luật về cư trú, đăng ký tạm trú và đăng ký thường trú - Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc và khó khăn pháp lý liên quan đến pháp luật về...

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì?

Chứng minh chỗ ở hợp pháp, cần những giấy tờ gì? Theo quy định pháp luật hiện nay, một trong những điều kiện để đăng ký thường trú là công dân đó phải có chỗ ở hợp...

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết

Những điểm mới của luật cư trú người dân cần biết. Luật Cư trú được ban hành ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ 01/07/2007 với 42 Điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, quy...

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt...

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2014/QH13 Hà Nội, ngày...

Thủ tục bổ sung tên thường gọi

Thủ tục bổ sung tên thường gọi. Tôi muốn bổ sung thêm tên thường gọi vào các giấy tờ tùy thân thì làm thế nào, làm ở đâu ạ và sau khi thêm tên thường gọi vào...

Luật Thủ đô 2012

Luật Thủ đô 2012. Quốc hội ban hành Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 bên dưới. QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Luật quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân...

Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013

Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013. Luật Cư trú quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ...

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014...

Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014 ND-CP

Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014 ND-CP. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09...

Luật hộ tịch 2014

Luật hộ tịch 2014 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và Thẩm quyền,...

Thông tư 250/2016/TT-BTC phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng tỉnh thành phố trực...

Thông tư 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe