Home Tư vấn tội quản lý hành chính, kinh tế

Tư vấn tội quản lý hành chính, kinh tế

Tư vấn tội quản lý hành chính, kinh tế. Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong Bộ luật hình sự năm 2015 được quy định tại chương XXII có 21 tội danh từ điều 330 đến điều 351 có liên quan đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. Tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; tội xâm phạm hoạt động tư pháp; tội về quản lý kinh tế.

Tư vấn các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Tư vấn các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do những người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm...

Tư vấn tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Tư vấn tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, nhà làm luật đã đưa vào tội không truy cứu trách nhiệm...

Tư vấn về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tư vấn về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội gian lận bảo hiểm gồm: khách hàng tham gia bảo hiểm; cá nhân, tổ chức kinh...
Tội chống người thi hành công vụ

Tội chống người thi hành công vụ

Tội chống người thi hành công vụ. Chống người thi hành công vụ, được hiểu là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công...

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối được quy định tại Điều 382 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau: "Điều 382. Tội cung...

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò,...

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, vì vậy, việc khai thác tài nguyên cần...

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào? Em hỏi luật sư về...

Tư vấn các tội phạm về chức vụ

Tư vấn các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm...

Luật sư bào chữa Tội nhận hối lộ

Luật sư bào chữa Tội nhận hối lộ. Trong trường hợp bị buộc tội nhận hối lộ thì cần phải làm gì để chứng minh giảm nhẹ hoặc không có tội? nếu người bị buộc nhận hối...

Bình luận tội nhận hối lộ

Tội nhận hối lộ được cấu thành tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 do lỗi của người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ...

Tư vấn các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Tư vấn các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là những hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến các quan hệ xã hội bảo đảm cho sự ổn định và phát...

Tư vấn tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Một số người do thiếu hiểu biết đã mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm thu lợi bất chính...

Tư vấn các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Tư vấn các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người đủ tuổi...

Tư vấn các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Tư vấn các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp...

Tư vấn các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Tư vấn các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân là một loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự 2015. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân...

Tư vấn các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Tư vấn các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc...

Bài viết mới