Tư vấn đòi lại tài sản

Tư vấn đòi lại tài sản. Kiện đòi lại tài sản là việc chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp yêu cầu tòa án buộc người có hành vi chiếm hữu bất hợp pháp trả lại tài sản cho mình, bao gồm tài sản là động sản và bất động sản. | Thu hồi nợ| Giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ luật sư kiện đòi lại tài sản

Dịch vụ luật sư kiện đòi lại tài sản. Việc khởi kiện đòi lại tài sản không hề dễ dàng trong trong một số tình huống tài sản đã bị người chiếm hữu tạo ra những sự...

Luật sư tư vấn kiện đòi lại tài sản

Luật sư tư vấn kiện đòi lại tài sản. Kiện đòi lại tài sản theo quy định tại điêu 166 Bộ luật dân sự 2015. Kiện đòi lại tài sản là một trong các phương thức bảo...

Tài sản bảo đảm nhưng chưa chắc đã đảm bảo

Hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng là hoạt động mang tính rủi ro, ngoài ngành nghề kinh doanh quy định trong Điều lệ được pháp luật cho phép thì hoạt động chủ yếu của Ngân...

Giao dịch mua bán tài sản nhằm che dấu giao dịch vay tài sản

Giao dịch mua bán tài sản nhằm che dấu giao dịch vay tài sản. TS. ĐẶNG THỊ THƠM – Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Giao dịch giả tạo là giao dịch mà ý chí được...

Qui định Chiếm hữu, Quyền sử dụng và Định đoạt tài sản BLDS 2015

Qui định Chiếm hữu, Quyền sử dụng và Định đoạt tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào? I. Căn cứ pháp lý. + Bộ luật dân sự năm 2015 II. Nội dung tư vấn: Chiếm hữu, Quyền sử...

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân...

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu được qui định tại Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 như sau: Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba...

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong dân sự (qui định từ Điều 164 đến Điều 170 Bộ luật dân sự 2015) - Biên pháp tự bảo vệ: Được thực hiện moi...

Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc

Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc Câu hỏi: Một con bò nhà tôi đi lạc vào đàn bò nhà người khác, tôi không thông báo cho công an và chính quyền địa phương mà tự...

Quyền tài sản không phải là tài sản

Quyền tài sản không phải là tài sản. Điều 163 Bộ luật Dân sự quy định Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tuy nhiên, việc khẳng định quyền tài sản...

Tài sản là gì theo Bộ luật dân sự

Tài sản là gì theo Bộ luật dân sự năm 2015. Đối với tài sản bằng hiện vật thường dễ xác định, nhưng đối với tiền hoặc vật có giá trị khác đôi khi cũng gặp khó...

Đòi lại sổ đỏ do người khác giữ như thế nào?

Đòi lại sổ đỏ do người khác giữ như thế nào, có được không? Sổ đỏ bị người khác lấy, cầm, giữ thì có thể khởi kiện để đòi lại hay không? Hiện nay, nhiều trường hợp...

Con cầm sổ đỏ của bố mẹ giải quyết thế nào?

Con cầm sổ đỏ của bố mẹ giải quyết thế nào? Câu hỏi: Thưa luật sư, Tôi là bố, con trai tôi tự tiện lấy sổ đỏ của tôi đi vay tiền, lấy sổ đỏ của tôi...

Cầm đồ tài sản không chính chủ bị xử lý như thế nào?

Cầm đồ tài sản không chính chủ bị xử lý như thế nào? Con tôi cho bạn mượn chiếc điện thoại để sử dụng tạm thời vì điện thoại của bạn bị hỏng. Tuy nhiên, bạn đó...
Chiếm hữu tài sản

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình

Thông thường phần lớn mọi người sẽ hiểu chiếm hữu là chủ thể có quyền nắm giữ, chi phối tài sản hoặc một số tài sản. Nhưng trong hệ thống pháp luật nói chung và Bộ Luật Dân sự...

Bài viết mới