Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp, trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, cơ quan cấp lý lịch tư pháp, mẫu hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp, ủy quyền làm phiếu lý lịch tư pháp như thế nào? những trường hợp nào cần cấp lý lịch tư pháp?

Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Làm phiếu lý lịch tư pháp hay Giấy xác nhận tình trạng phạm tội của một cá nhân được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài...

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp dùng trong tuyển dụng, trong hồ sơ trong công việc, cấp chứng chỉ hành nghề, cho một số ngành nghề có yêu...
Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất 2020. theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng...

Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Khi có nhu cầu xin được cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay tôi đang có công việc nên không...
Ủy quyền nhờ người đi làm hộ lý lịch tư pháp

Ủy quyền nhờ người đi làm hộ lý lịch tư pháp?

Ủy quyền nhờ người đi làm hộ lý lịch tư pháp có được không? Trường hợp không có điều kiện đi đi làm lý lịch tư pháp vì các lý do bận, đi công tác hoặc muốn...

Có được ủy quyền xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không?

Có được ủy quyền xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không? Việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho người Việt Nam hiện đang mang quốc tịch nước ngoài và ở...
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Hà Nội

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Hà Nội. Thông tin xin cấp lý lịch tư pháp là xác nhận về án tích, bản án của Tòa án, các quyết định xử phạt hành chính, thi...

Khác nhau giữa phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Khác nhau giữa phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 theo bàng tiêu chí dưới đây theo...

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cần những giấy tờ gì? Người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động tại Việt Nam thì cần có lý lịch tư pháp. 1. Thủ...

Luật lý lịch tư pháp 2009

Luật lý lịch tư pháp 2009 số 28/2009/QH12. Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và...

Bài viết mới