Home Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng gồm: Tranh chấp hợp đồng trong nước và quốc tế, tư vấn phương hướng giải quyết, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp cũng như đại diện bảo vệ quyền và lợi ích tại các cấp Toà án, Trọng tài và các cơ quan tiến hành tố tụng.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và các quy định của...

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của hợp đồng diễn ra trong quá trình giao kết và thực...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng. Tranh chấp là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền...

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng. Trong phần lớn các quan hệ kinh tế luôn tồn tại mâu thuẫn về lợi ích, tranh chấp hợp đồng kinh tế không những thường xảy ra ở các...

Thủ tục khởi kiện hủy bỏ hợp đồng ủy quyền liên quan đến nhà...

Thủ tục khởi kiện hủy bỏ hợp đồng ủy quyền liên quan đến nhà đất. Khởi kiện hủy hợp đồng ủy quyền liên quan đến nhà đất là phương án hữu hiệu cuối cùng giải quyết tranh...

Xác định cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng

Xác định cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng. Hợp đồng nói chung là sự thỏa thuận của các bên là cơ sở để làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ....

Chế tài xử lý khi không thực hiện đúng hợp đồng

Chế tài xử lý khi không thực hiện đúng hợp đồng. Chế tài xử lý trong việc không thực hiện đúng hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 quy định như thế nào? I....

Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng. Trong thực tiễn quá trình ký kết, cũng như trong quá trình thực hiện hợp đồng luôn nảy sinh những vấn đề rắc rối do nhiều nguyên nhân...

Bảo vệ người thứ ba ngay tình theo quy định của Bộ luật dân...

Bảo vệ người thứ ba ngay tình theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Trong cuộc sống...

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng. Hợp đồng là luật giữa các bên, tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng do nhiều lý do khác nhau vẫn diễn ra một cách phổ biến và gây nhiều thiệt...

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu theo Bộ luật dân sự. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hợp đồng....

Giải quyết khi hợp đồng vô hiệu

Giải quyết khi hợp đồng vô hiệu thì các bên có thể tự nguyện chấm dứt việc thực hiện hợp đồng, song nhiều trường hợp các bên không thể thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng...

Các tranh chấp hợp đồng thường gặp

Các tranh chấp hợp đồng thường gặp trong hoạt động đời sống, tranh chấp hợp đồng xảy ra là ngoài ý muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng. Ở các nước phát triển, luật sư...

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Tranh chấp hợp đồng xây dựng là gì? Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện hợp...

Hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu do yếu tố giả tạo

Giao dịch biến tướng liên quan đến hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu do yếu tố giả tạo. Giao dịch biến tướng liên quan đến hợp đồng vay tài sản, do nhu cầu về vay vốn...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế. Hợp đồng ngoại thương giao dịch với đối tác nước ngoài làm sao an toàn và hiệu quả thì am hiểu pháp luật trong nước thôi không...

Khi nào Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu mà không xử lý hậu...

Khi nào Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu mà không xử lý hậu quả? Trường hợp khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng đã công chứng vô hiệu nhưng đương sự không yêu cầu giải...

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng:  Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ...

Bài viết mới