Văn bản luật Hình sự

Các văn bản luật Hình sự mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hình sự, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật hình sự

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét...

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017

Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và vận dụng Bộ luật hình sự mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tổng...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi. hông tư này quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới...

Công văn 64/TANDTC-PC 2019 kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/TANDTC-PCV/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân...

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao...

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích,...

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và nghề nghiệp, bảng tỷ lệ thương tật BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch này quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền...

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 về án treo mới nhất của BLHS 2015 sửa đổi 2017. Áp dụng án treo là một trong những chính sách khoan hồng của Nhà nước để cho bị cáo...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 thì các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm...

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn

Tổng hợp bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến luật Tố tụng hình sự, Các văn bản hướng dẫn một vấn pháp lý tố tụng hình sự, dưới đây là tổng...

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 Download.doc: Bộ luật hình sự 2015...

Mục lục Bộ luật hình sự 2015

Mục lục Bộ luật hình sự 2015 để tiện cho việc tra cứu có 2 phần Mục lục và Nội dung Bộ luật hình sự, bạn chỉ cần xem mục lục và Click vào tra cứu và...

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015. Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng...

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 1. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền (có hiệu...

Mục lục bộ luật Tố tụng hình sự 2015

PHẦN MỤC LỤC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (được thiết kế để có thể đọc tốt trên điện thoại) PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM...

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP thủ tục bị can hoặc người đại diện của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liên quan đến việc bào chữa BỘ...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe