Văn bản luật Hình sự

Văn bản luật Hình sự

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội về hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô,...

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội về hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu. Nghị quyết được thông qua ngày 20/9/2019 có hiệu lực thi hành từ 05/11/2019 Ngày 01/10/2019 HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết...

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục...

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Theo như Công văn 68, để...

Công văn 64/TANDTC-PC 2019 kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/TANDTC-PCV/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân...

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích,...

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và nghề nghiệp, bảng tỷ lệ thương tật BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Mẫu đơn xin về việc lấy lại tài sản bị trộm cắp đã được...

Mẫu đơn xin lấy lại tài sản bị trộm cắp đã được tìm thấy là mẫu đơn được lập ra để xin được lấy lại tài sản bị trộm cắp đã được tìm thấy. Mẫu nêu rõ...

Mẫu đơn xin lại tài sản của phạm nhân

Mẫu đơn xin lại tài sản của phạm nhân là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị các chủ thể có thẩm quyền cho phép chủ thể này được nhận lại tài sản của...

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 về án treo mới nhất của BLHS 2015 sửa đổi 2017. Áp dụng án treo là một trong những chính sách khoan hồng của Nhà nước để cho bị cáo...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 thì các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm...

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn

Tổng hợp bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến luật Tố tụng hình sự, Các văn bản hướng dẫn một vấn pháp lý tố tụng hình sự, dưới đây là tổng...

Mục lục Bộ luật hình sự 2015

Mục lục Bộ luật hình sự 2015 để tiện cho việc tra cứu có 2 phần Mục lục và Nội dung Bộ luật hình sự, bạn chỉ cần xem mục lục và Click vào tra cứu và...

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015. Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có...

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 1. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền (có hiệu...

Mục lục bộ luật Tố tụng hình sự 2015

PHẦN MỤC LỤC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (được thiết kế để có thể đọc tốt trên điện thoại) PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM...

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP thủ tục bị can hoặc người đại diện của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liên quan đến việc bào chữa BỘ...

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư;...

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
67SubscribersSubscribe