Văn bản luật Hình sự

Văn bản luật Hình sự

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục...

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Theo như Công văn 68, để...

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích,...

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và nghề nghiệp, bảng tỷ lệ thương tật BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự

Án treo Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 về án treo mới nhất của BLHS 2015 sửa đổi 2017. Áp dụng án treo là một trong những chính sách khoan hồng của Nhà nước để cho bị cáo...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 thì các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm...

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn

Tổng hợp bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến luật Tố tụng hình sự, Các văn bản hướng dẫn một vấn pháp lý tố tụng hình sự, dưới đây là tổng...

Mục lục Bộ luật hình sự 2015

PHẦN MỤC LỤC LUẬT (được thiết kế để có thể đọc tốt trên điện thoại) Phần thứ nhất. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I. ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015. Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có...

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 1. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền (có hiệu...

Mục lục bộ luật Tố tụng hình sự 2015

PHẦN MỤC LỤC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (được thiết kế để có thể đọc tốt trên điện thoại)   PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình...

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP thủ tục bị can hoặc người đại diện của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liên quan đến việc bào chữa BỘ...

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư;...

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Văn bản pháp luật về lĩnh vực Hình Sự đang áp dụng

Văn bản pháp luật về lĩnh vực Hình Sự đang áp dụng mới nhất: Luật, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Quyết định, Sắc lệnh, Điều ước quốc tế... trong lĩnh vực Hình sự đang...

Luật an ninh mạng 2018

Luật an ninh mạng 2018. QUỐC HỘI -------- Luật số: 24/2018/QH14   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 41/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm...

Công văn 04/ TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS 2015

Công văn 04/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng quy định hiệu lực của BLHS 2015 TANDTC vừa ban hành Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội, cụ thể: TÒA ÁN NHÂN...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
67SubscribersSubscribe