Khởi kiện Hành chính

Luật sư Khởi kiện hành chính, luật sư bảo vệ trong vụ án hành chính, luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, xét xử vụ án hành chính tại Toà án. Hòa giải tiền tố tụng tại: Trung tâm Hòa giải, Đối thoại

Luật sư tư vấn khởi kiện, tranh tụng vụ án hành chính

Luật sư tư vấn khởi kiện, tranh tụng vụ án hành chính. Việc khởi kiện hành chính là cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước,...

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính có hướng dẫn viết đơn. Mẫu đơn khởi kiện hành chính được sử dụng khi phát sinh các tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức với cơ quan hành...

Quy định giao nộp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính

Quy định giao nộp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính. Khi người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ và có đơn khởi kiện gửi tới Tòa án có thẩm quyền thì nghĩa vụ cung...

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích...

Luật sư bảo vệ vụ án hành chính

Luật sư bảo vệ vụ án hành chính. Theo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức có quyền thực hiện việc khiếu nại, hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định...
Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện theo luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) như sau: Điều 5 Luật Tố tụng hành chính quy định như sau:“Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền...

Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính

Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong đó có thủ tục khởi kiện vụ án hành chính. Qua quá trình thực tiễn công việc của mình các Luật sư đúc...

Tư vấn khởi kiện hành chính

Tư vấn khởi kiện hành chính. Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành...

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai. Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong...

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong vụ án...

Những qui định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong...

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại Điều 117 luật Tố tụng hành chính năm 2015 (TTHC) “1. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá...

Giải quyết tranh chấp Đất đai theo luật tố tụng hành chính

Giải quyết tranh chấp đất đai theo luật tố tụng hành chính là nội dung nằm trong Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành. Luật có...
Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc hành chính, luật sư tham gia các vụ án hành...

Bài viết mới