Khởi kiện Hành chính

Luật sư Khởi kiện hành chính, luật sư bảo vệ trong vụ án hành chính, luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, vụ án hành chính

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính. Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, người có...
Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc hành chính, luật sư tham gia các vụ án hành...
Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính

Dịch vụ tranh tụng vụ án hành chính

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính. Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền...

Luật sư bảo vệ vụ án hành chính

Luật sư bảo vệ vụ án hành chính. Theo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức có quyền thực hiện việc khiếu nại, hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định...

Giải quyết tranh chấp Đất đai theo luật tố tụng hành chính

Giải quyết tranh chấp đất đai theo luật tố tụng hành chính là nội dung nằm trong Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành. Luật có...

Thủ tục đối thoại chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Thủ tục đối thoại chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. MỤC LỤC VĂN BẢNI. Căn cứ pháp lýII. Thẩm quyền tổ chức đối thoạiIII. Nguyên tắc đối thoại trong giai đoạn chuẩn bị...

Kỹ năng hỏi tại phiên toà hành chính của luật sư

Khởi kiện vụ án hành chính là một phương thức mới được áp dụng ở nước ta chỉ trong khoảng thời gian gần 10 năm trở lại đây. Đây là một bước phát triển đáng khích lệ nhằm tạo...

Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ vụ án hành chính

Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ BÀI LUẬN CỨ BẢO VỆ: Luật sư trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Bài bào chữa vụ án hành chính hủy quyết định buộc thôi việc

Bản luận cứ bảo vệ cho người khởi kiện về hủy quyết định buộc thôi việc của UBND. Kính thưa Hội đồng xét xử! Tôi là Luật sư HMP thuộc Đoàn...

Bài bào chữa khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai.

Bài bào chữa trong vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý nhà đất” LGT: Ngày 27/3/2013 Toà Phúc thẩm Toà án Nhân dân...

Luật sư tranh tụng trong các vụ án hành chính

Luật sư Tranh tụng trong các vụ án hành chính. Việc khởi kiện hành chính là cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có...

Bài viết mới