Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc người thân ở giai đoạn tiền tố tụng, chưa khởi tố điều tra hoặc sau khi đã bị khởi tố điều tra vụ án hình sự. Việc cần làm đầu tiên là Quý khách hàng nghĩ đến ngay luật sư tư vấn pháp lý về hình sự để bảo vệ cho mình giảm thiểu rủi ro trước khi làm việc với cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Tránh những biến cố hệ lụy do kém hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại cơ quan tố tụng.

Luật sư tư vấn luật hình sự
Số điện thoại: 0768236248 Chat Zalo

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Download – tải: Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                         …………….., ngày …… tháng …… năm 20….

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Kính gửi:  Công ty luật/Văn phòng luật sư…………………………

Tên tôi là:…………………………………….. Sinh năm:…………………………………………….
Số CMND:…………………………………….. Cấp ngày: ……………………………………………
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày một việc như sau:
(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)
Tôi là bố/mẹ/anh/em/con/ của bị can/bị cáo……………………….. trong vụ án hình sự về tội …………………………..……..hiện đang ……….Cơ quan điều tra công an…/Viện kiểm sát nhân dân…../Tòa án nhân dân …………….. thụ lý giải quyết theo trình tự ……………..

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật/ Văn phòng luật sư ………………………………………………. cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng… tôi) trong giai đoạn……………………………. (ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận ưng thuận của Công ty luật ……….,ngày……tháng……năm..20…….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

» Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Mời luật sư bào chữa, liên hệ gọi điện thoại với luật sư: