Mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm

Mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm, hướng dẫn viết đơn tố cáo tội phạm, đơn tố giác tội phạm trong trường hợp bị xâm phạm có dấu hiệu hình sự.

1- Mẫu đơn tố cáo tội phạm, tố giác tội phạm:

– Mẫu đơn tố cáo tội phạm: Sử dụng khi bạn phát hiện ra và muốn thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Tuy nhiên, bạn mới chỉ biết đó là hành vi vi phạm pháp luật chứ chưa lượng hình, chưa biết là vi phạm quy định nào, xử phạt ra sao.
– Mẫu đơn tố giác tội phạm: Sử dụng khi bạn phát hiện ra và muốn thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Tuy nhiên, mẫu đơn này được sử dụng khi bạn biết rõ hành vi vi phạm kia vi phạm quy định nào, quy định ở đâu và lượng hình như thế nào.
– Mẫu đơn thư tố cáo, tố giác lừa đảo: Là một loại đơn tố cáo, đơn tố giác thường dùng. Do số lượng vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng lớn nên mẫu đơn này được thiết kế riêng dành cho trường hợp đó.

Download Mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm
Mẫu đơn tố cáo
Mẫu đơn tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:………………… ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(2)
Nay tôi đề nghị:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(3)
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết
(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.
(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2- Nộp đơn tố cáo tội phạm ở đâu:
Căn cứ quy định tại Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, được quy định chi tiết tại Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội phạm như sau:

“1. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm:
a) Cơ quan điều tra;
b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
c) Viện kiểm sát các cấp;
d) Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 ( về Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm) gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.”

Do vậy, bạn có thể nộp đơn tố giác tội phạm đến một trong các cơ quan nêu trên.

» Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Dịch vụ luật sư tố giác tội phạm: