Quy định về luật sư

Quy định về luật sư, văn bản luật luật sư, tập sự luật sư, hoạt động của luật sư và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động nghề luật sư Việt Nam. | Trợ giúp pháp lý

Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư

Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư

Mẫu Báo cáo của tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật khi hoạt động. Khi thành lập tổ chức hành nghề luật như như công ty luật hoặc văn phòng luật sư sẽ cần làm...

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Luật sư

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc. Ngày 15/3/2019 Bộ tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư BỘ TƯ PHÁP Số: 02/2019/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng...

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012. Luật luật sư 2006, sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư như sau: VĂN PHÒNG...

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 2019

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam măm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc quản lý Bộ...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư

Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .............., ngày ...... tháng .........

Điều kiện luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Để trở thành Luật sư hướng dẫn tập sự cần những điều kiện gì? Luật sư cho tôi hỏi, tôi vừa mới hoàn thành khóa đào tạo hành nghề Luật sư của Học viện Tư pháp và...

Thông tư 21/2010/TT-BTP Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Quy chế tập sự hành nghề luật sư BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TẬP SỰ HÀNH...

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Công bố lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. THỦ...

Các văn bản pháp luật về luật sư

Các văn bản pháp luật về luật sư qua các thời kỳ bao gồm sắc lệnh, pháp lệnh về luật sư, luật luật sư và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành của...

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu? Điều 4. Nhận tập sự hành nghề luật sư 1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề...

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP123

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 137/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018  NGHỊ...

Thông tư 10/2014/TT-BTP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Thông tư 10/2014/TT-BTP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư - Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 05/5/2019 thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP chi tiết: » Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ...

Mức phí thành viên của luật sư hành nghề luật sư

Mức phí thành viên của luật sư hành nghề luật sư là một trong các loại phí mà luật sư phải nộp hàng năm nộp cho tổ chức hành nghề luật sư, ngoài các khoản phí ban...

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật,...

Bài viết mới