Tư vấn luật điện lực

Tư vấn luật điện lực, luật sư tư vấn, bào chữa các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực điện lực, các thông tư, nghị định hướng dẫn về điều kiện, thủ tục liên quan đến giấy phép hoạt động...

Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực điện lực

Luật sư bào chữa tội liên quan đến ngành điện lực. Các tội liên quan đến lĩnh vực điện lực cũng có tất cả các tội được quy định trong Bộ luật hình sự, nhưng thường có...

Luật sư tư vấn luật điện lực

Luật sư tư vấn luật điện lực về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực...

Luật Điện lực Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH 2022

Luật Điện lực Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH 2022 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 06/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022 LUẬT ĐIỆN LỰC Luật Điện lực...

Tổng hợp các văn bản pháp luật về điện lực

Tổng hợp các văn bản pháp luật về điện lực. Gồm Luật, Nghị định, Thông tư về Điện lực Tên, số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực Luật Luật Điện lực 2004 01/7/2005 Luật Điện lực sửa đổi 2012 01/7/2013 Luật sửa...

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt...

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 13/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ...

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt...

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 02/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019 QUYẾT...

Quyết định 11/2017/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời...

Quyết định 11/2017/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 11/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017  QUYẾT...

Bào chữa về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà Nước...

Bài bào chữa về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà Nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.  Bài bào chữa về tội Cố...

Bài viết mới