Bảo hiểm giao thông

Bảo hiểm giao thông, gồm bảo hiểm xe cơ giới là loại bảo hiểm dành cho xe ô tô, xe máy, xe tải và các phương tiện giao thông đường bộ khác và bảo hiểm về bồi thường thiệt hại trong giao thông. Mục đích của bảo hiểm là bảo vệ kinh tế tránh thiệt hại về tài sản hoặc thương tật do tai nạn giao thông gây ra, không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu xe xảy ra tai nạn.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bồi thường như thế nào?

Người mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho phương tiện xe ô tô, mô tô khi tham gia giao thông gây tai nạn thì sẽ được đền bù như thế nào?  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm...

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022. quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về...

Bảo hiểm Y tế chi trả cho người bị tai nạn giao thông như...

Bảo hiểm Y tế chi trả cho người bị tai nạn giao thông như thế nào? Người bị tai nạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm, người tham gia giao thông cũng phải có trách nhiệm tuân...

Quy trình đền bù bảo hiểm xe ô tô?

Khi mua ô tô thường lựa chọn tham gia một gói bảo hiểm xe ô tô tự nguyện ngoài gói bảo hiểm ô tô bắt buộc. Nhưng khi gặp sự cố, tai nạn liên quan đến phương tiện thì...

Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai?

Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai khi thanh toán bảo hiểm? Chủ xe khi gặp tai nạn làm bảo hiểm luôn gặp tình trạng bảo hiểm đòi phải có...

Người gây tai nạn giao thông chết thì Bảo hiểm có chi trả cho...

Người gây tai nạn giao thông chết thì Bảo hiểm có chi trả cho người bị thiệt hại không? Bảo hiểm có trách nhiệm chi trả thiệt hại do người gây ra tai nạn giao thông như...

Để nhận được bảo hiểm xe tai nạn giao thông phải làm gì?

Để nhận được bảo hiểm xe tai nạn giao thông phải làm gì? Khi tham gia giao thông, không may ôtô hoặc xe máy gặp tai nạn hỏng phương tiện, thì phải làm những thủ tục gì...

Nồng độ cồn bao nhiêu bị bảo hiểm từ chối

Nồng độ cồn bao nhiêu bị bảo hiểm từ chối khi tham gia giao thông, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo...

Trách nhiệm đền bù khi tai nạn có bảo hiểm TNDS

Trách nhiệm đền bù khi tai nạn có bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS). Doanh nghiệp hỏi: Trong trường hợp xe ô tô của bên mình (có mua bảo hiểm TNDS bắt buộc và bảo hiểm thân vỏ)...

Mua 2 bảo hiểm bắt buộc cho một xe có được không?

Mua 2 bảo hiểm bắt buộc cho một xe có được không? Khi tai nạn có được bồi thường gấp đôi không? việc mua hai bảo hiểm hay nhiều bảo hiểm là nhu cầu của người dân,...

Bồi thường Bảo hiểm bắt buộc khi bị tai nạn giao thông thế nào?

Bồi thường Bảo hiểm bắt buộc khi bị tai nạn giao thông thế nào? Khi xẩy ra tai nạn giao thông, chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc có thể được bồi thường thiệt...
Mua bảo hiểm xe máy có mấy loại

Mua bảo hiểm xe máy có mấy loại

Mua bảo hiểm xe máy có mấy loại? Tại sao mua bảo hiểm xe máy ven đường vẫn bị phạt. Bảo hiểm xe máy có 02 loại: Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách...

Giám định thiệt hại tổn thất trong vụ tai nạn giao thông

Giám định thiệt hại tổn thất trong vụ tai nạn giao thông là cơ cở để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho chủ xe cơ giới nên luôn phải tuân theo một quy trình...

Chủ xe gây tai nạn hay bảo hiểm chi trả tiền bồi thường?

Chủ xe gây tai nạn hay bảo hiểm chi trả tiền bồi thường? Luật sư cho tôi hỏi: Tôi gây ra tai nạn với một người tên là Biển, xe của anh ấy bị hư hỏng nặng,...

Tình huống được chi trả bảo hiểm xe máy bắt buộc

Tình huống được chi trả bảo hiểm bắt buộc xe máy. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới là bảo hiểm bắt buộc. Nhưng bạn có biết mua bảo hiểm xe máy bắt buộc khi tham gia...

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC 2014 nghị định về bảo hiểm bắt buộc chủ...

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Bài viết mới