Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng

Đây là mẫu Giấy giới thiệu của công ty luật cử luật sư tham gia vào các giai đoạn tố tụng trong vụ án hình sự của công ty luật, văn phòng luật sư tham gia tố tụng trong vụ án.

Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

CÔNG TY LUẬT TNHH AN NINH Số : 01/2013/HSST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:       

Được sự yêu cầu của Bà Nguyễn Thị A  (là vợ của ông Nguyễn Văn B) ngày 11/01/2016 yêu cầu Công ty Luật cử Luật sư tham gia với tư cách là người bào chữa cho chồng là (bị cáo) trong vụ án “tên vụ án”.

CÔNG TY LUẬT

Điện thoại: 0768236248 – Địa chỉ: 8, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Đại diện bởi: Luật sư……………………………. Chức vụ:………………………..

Giới thiệu:

–         Luật sư Tên luật sư, sinh năm:…………………………………………………….

–         Chứng chỉ hành nghề luật sư số:………………………………………….

–         Thẻ luật sư số:………………………………………………….

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho: Bị cáo Nguyễn Văn B

Trong vụ án “Tên vụ án” đang được (Tên cơ quan tố tụng) xem xét truy tố.

Kính đề nghị quý Viện tạo điều kiện thuận lợi để Luật sư hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính chào./.

Tp.Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY LUẬT

Giám Đốc

…………………………………

Trên đây là mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, nếu có vướng mắc hãy liên hệ với công  ty luật chúng tôi.

» Mời luật sư bào chữa từ khi nào?

» Nhiệm vụ của luật sư bào chữa