Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự cho Tòa án

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự cho Tòa án, Toàn bộ biểu mẫu luật Dân sự: Phần văn bản về Án, văn bản về Việc Dân sự theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 về phần văn bản về Án Dân sự, Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/08/2018 về phần văn bản về Việc Dân sự, Nghị quyết 103/2015/QH13 hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự 2015 .
Có phần Download file đính kèm văn bản tố tụng dân sự phía dưới.

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự

Gồm:
– Phần văn bản về Án Dân sự:
– Phần văn bản về Việc Dân sự:

1. Phần văn bản về Án Dân sự:

– Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 02-DS: Biên bản lấy lời khai của đương sự

– Mẫu số 03-DS: Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

– Mẫu số 04-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

– Mẫu số 05-DS: Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

– Mẫu số 06-DS: Quyết định trưng cầu giám định

– Mẫu số 07-DS: Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

– Mẫu số 08-DS: Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

– Mẫu số 09-DS: Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

– Mẫu số 10-DS: Biên bản định giá tài sản

– Mẫu số 11-DS: Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

– Mẫu số 12-DS: Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 13-DS: Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

– Mẫu số 14-DS: Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 15-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 16-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 17-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 18-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 19-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 20-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 21-DS: Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 22-DS: Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện

– Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

– Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

– Mẫu số 26-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

– Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

– Mẫu số 28-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

– Mẫu số 29-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

– Mẫu số 30-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án

– Mẫu số 31-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

– Mẫu số 32-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

– Mẫu số 33-DS: Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

– Mẫu số 34-DS: Biên bản hòa giải

– Mẫu số 35-DS: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

– Mẫu số 36-DS: Biên bản hoà giải thành

– Mẫu số 37-DS: Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

– Mẫu số 38-DS: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 39-DS: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 40-DS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

– Mẫu số 41-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 42-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 43-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 44-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 45-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 46-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 47-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

– Mẫu số 48-DS: Biên bản phiên tòa sơ thẩm

– Mẫu số 49-DS: Quyết định hoãn phiên tòa

– Mẫu số 50-DS: Quyết định tạm ngừng phiên tòa

– Mẫu số 51-DS: Biên bản nghị án

– Mẫu số 52-DS: Bản án dân sự sơ thẩm

– Mẫu số 53-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

– Mẫu số 54-DS: Đơn kháng cáo

– Mẫu số 55-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

– Mẫu số 56-DS: Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

– Mẫu số 57-DS: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 58-DS: Thông báo trả lại đơn kháng cáo

– Mẫu số 59-DS: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 60-DS: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 61-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

– Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

– Mẫu số 63-DS: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 64-DS: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 65-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

– Mẫu số 66-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

– Mẫu số 67-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 68-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 69-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 70-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 71-DS: Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

– Mẫu số 72-DS: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

– Mẫu số 73-DS: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

– Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

– Mẫu số 75-DS: Bản án phúc thẩm

– Mẫu số 76-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

– Mẫu số 77-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

– Mẫu số 78-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

– Mẫu số 79-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

– Mẫu số 80-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

– Mẫu số 81-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

– Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 83-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

– Mẫu số 84-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

– Mẫu số 85-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 86-DS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 87-DS: Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

– Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

– Mẫu số 89-DS: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

– Mẫu số 90-DS: Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

– Mẫu số 91-DS: Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

Download file: Biểu mẫu văn bản vụ án dân sự kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

2. Phần văn bản về Việc Dân sự:

(Theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/08/2018), download file đính kèm văn bản tố tụng dân sự phía dưới trang.

– Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 02-VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 04-VDS: Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 08-VDS; Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

– Mẫu số 09-VDS: Thông báo thụ lý việc dân sự

– Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

– Mẫu số 11-VDS: Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 12-VDS: Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 13-VDS: Giấy triệu tập người làm chứng

– Mẫu số 14-VDS: Quyết định trưng cầu giám định

– Mẫu số 15-VDS: Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 16-VDS: Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 17-VDS: Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

– Mẫu số 18-VDS: Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

– Mẫu số 19-VDS: Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 20-VDS: Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

– Mẫu số 21-VDS: Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 22-VDS: Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 23-VDS: Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 24-VDS: Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 25-VDS: Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 26-YDS: Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

– Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

– Mẫu số 28-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

– Mẫu số 29-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

– Mẫu số 30-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

– Mẫu số 31-VDS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

– Mẫu số 32-VDS: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

– Mẫu số 33-YDS: Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Download file: Biểu mẫu văn bản về việc dân sự kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

3. 85 biểu mẫu dự kiến sẽ dùng trong thủ tục tố tụng dân sự:

Và dưới đây là 85 biểu mẫu dự kiến sẽ dùng trong thủ tục tố tụng dân sự:

Mẫu số 01 Biên bản giao nhận chứng cứ

Mẫu số 02 Biên bản lấy lời khai

Mẫu số 03 Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

Mẫu số 04 Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 05 Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Mẫu số 06 Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản

Mẫu số 07 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

Mẫu số 08 Biên bản định giá tài sản

Mẫu số 09 Biên bản không thể tiến hành định giá tài sản

Mẫu số 10 Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 11 Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

Mẫu số 12 Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 13 Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 14 Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 15 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 16 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 17 Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 18 Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 19 Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 20 Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 21 Đơn khởi kiện

Mẫu số 22 Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 23 Thông báo chuyển đơn khởi kiện

Mẫu số 24 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Mẫu số 25 Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 26 Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 27 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 28 Thông báo về việc thụ lý vụ án

Mẫu số 29 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Mẫu số 30 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 31 Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Mẫu số 32 Biên bản hòa giải

Mẫu số 33 Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai

Mẫu số 34 Biên bản hoà giải thành

Mẫu số 35 Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Mẫu số 36 Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 37 Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 38 Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Mẫu số 39 Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán);

Mẫu số 40 Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 41 Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 42 Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 43 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 44 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 45 Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Mẫu số 46 Biên bản phiên toà sơ thẩm

Mẫu số 47 Quyết định hoãn phiên toà

Mẫu số 48 Quyết định tạm ngừng phiên tòa

Mẫu số 49 Bản án dân sự sơ thẩm

Mẫu số 50 Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

Mẫu số 51 Đơn kháng cáo

Mẫu số 52 Giấy báo nhận đơn kháng cáo

Mẫu số 53 Thông báo yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Mẫu số 54 Thông báo yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 55 Thông báo trả lại đơn kháng cáo

Mẫu số 56 Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 57 Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 58 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Mẫu số 59 Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 60 Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 61 Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 62 Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

Mẫu số 63 Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Mẫu số 64 Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 65 Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 66 Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 67 Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 68 Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Mẫu số 69 Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

Mẫu số 70 Biên bản phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 71 Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

Mẫu số 72 Bản án phúc thẩm

Mẫu số 73 Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

Mẫu số 74 Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 75 Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 76 Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 77 Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

Mẫu số 78 Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 79 Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

Mẫu số 80 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 81 Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 82 Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 83 Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

Mẫu số 84 Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm

Mẫu số 85 Quyết định Giám đốc thẩm

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự