Tư vấn luật Hộ tịch

Tư vấn luật Hộ tịch. Đăng ký hộ tịch, thay đổi thông tin cá nhân, cải chính hộ tịch, trích lục hộ tịch bản sao, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy chứng tử; khai tử, xác định cha, mẹ, con, giới tính; nuôi con nuôi...

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân từ ngày 04/9/2020 thực hiện tại UBND cấp xã như sau: Căn cứ pháp lý: – Luật Hôn nhân và gia đình năm...
Thủ tục xin trích lục Giấy đăng ký kết hôn

Thủ tục xin trích lục Giấy đăng ký kết hôn

Thủ tục xin trích lục Giấy đăng ký kết hôn. Trích lục đăng ký kết hôn để xin ly hôn khi người muốn nộp đơn xin ly hôn cho Tòa án nhân dân các cấp thay cho...

Thủ tục cải chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị sai

Thủ tục cải chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị sai. Khi thông tin trong giấy đăng ký kết hôn bị sai thì phải đi cải chính, đính chính, sửa đổi thông tin trên giấy...

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp bản sao trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo yêu cầu của cá nhân sau khi...

Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch

Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch. Đăng ký cải chính thay đổi hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch...

Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc

Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc tại UBND, có hướng dẫn viết đơn. Mục đích của đơn xin xác nhận người phụ thuộc? Đơn xin xác nhận người phụ thuộc là văn bản ghi nhận...

Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...

Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020 thủ tục hành chính được sửa, bổ sung trong lĩnh...

Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch. BỘ TƯ PHÁP------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc...

Thủ tục xin trích lục bản sao giấy khai sinh cho người chết

Thủ tục xin trích lục bản sao giấy khai sinh cho người chết (bản sao/ bản trích lục). Giấy khai sinh được xem là giấy tờ gốc của một cá nhân có liên quan đến các nội...

Dịch vụ xin trích lục giấy khai sinh

Dịch vụ xin trích lục giấy khai sinh. Khi bị mất giấy khai sinh bản gốc để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến giấy khai sinh như: Làm thủ tục thừa kế;...

Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh cần giấy tờ gì, ở đâu?

Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh cần giấy tờ gì, ở đâu? Để xin trích lục giấy khai sinh, bạn có thế đến một trong những cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ...

Thủ tục bổ sung tên thường gọi

Thủ tục bổ sung tên thường gọi. Tôi muốn bổ sung thêm tên thường gọi vào các giấy tờ tùy thân thì làm thế nào, làm ở đâu ạ và sau khi thêm tên thường gọi vào...

Thủ tục đổi tên trong Giấy khai sinh

Ngày xưa bố mẹ đặt tên đơn giản, tên con xấu để cho dễ nuôi, không để ý đến những quan hệ sau này. Nhưng khi lớn lên cái tên lại chính là thứ làm chính mình...

Chuẩn bị cho sự qua đời của người Thân

Chuẩn bị cho sự qua đời của người thân trong gia đình. Chuẩn bị hậu sự. Các bạn đã suy nghĩ phải làm gì để chuẩn bị cho sự qua đời của người thân yêu của bạn?...

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai đăng ký khai tử

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai đăng ký khai tử. "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" là quy luật bất biến không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi sinh ra phải đăng ký khai sinh...

Tư vấn xin trích lục Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Tư vấn xin trích lục Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Năm 2012 vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn tại UBND xã sau đó chồng tôi đi công tác, tôi không còn ở nhà...

Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không? Đối với vấn đề đăng ký khai sinh cho ở nơi đăng ký tạm trú như sau: 1. Về thẩm quyền đăng ký khai sinh: Luật Hộ...

Luật hộ tịch 2014

Luật hộ tịch 2014 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và Thẩm quyền,...

Bài viết mới