Tư vấn Luật tố cáo

Tư vấn Luật tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về: Hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. | Thời hạn giải quyết tố cáo | Thẩm quyền giải quyết tố cáo | Luật tố cáo năm 2018 | Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo

Tố cáo là gì?

Tố cáo là gì? Khái niệm tố cáo được quy định tại Điều 2 của Luật tố cáo 2018 gồm chủ thể tố cáo, hành vi trái pháp luật của người bị tố cáo như sau: "Điều 2. Giải...

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo. Tư vấn về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi...
Hành vi vi phạm pháp luật

Hành vi vi phạm pháp luật là gì?

Hành vi vi phạm pháp luật là gì? Hành vi vi phạm được quy định trong các ngành luật như luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, mỗi một ngành luật điều chỉnh các...

Tố cáo sai sự thật xử lý như thế nào?

Tố cáo sai sự thật xử lý như thế nào? Hành vi tố cáo sai sự thật thì bị xử lý như thế nào là vấn đề được mọi người quan tâm, quy định tại theo Điều...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo được quy định tại chương II củaLluật tố cáo 2018 như sau: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo,...

Tố cáo sao cho đúng luật

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật Tố cáo 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất...

Thẩm quyền giải quyết tố cáo theo luật tố cáo

Thẩm quyền giải quyết tố cáo theo luật tố cáo năm 2018. Tố cáo là việc công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của Nhà nước,...

Hình thức tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Hình thức tố cáo theo Luật Tố cáo 2018. Hình thức tố cáo được quy định tại Điều 22 của Luật tố cáo được quy định cụ thể như sau: "Điều 22. Hình thức tố cáo Việc tố cáo...

Thời hạn Giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu?

Thời hạn Giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu? theo luật tố cáo 2018 thì thời hạn giải quyết tố cáo được rút ngắn hơn đối với vụ việc không có tính chất phức tạp...
Trình tự giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo

Trình tự giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo

Trình tự giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo 2018 mới nhất. Tố cáo là quyền của công dân. Tố cáo là một trong những thủ tục giúp xử lý những hành vi vi phạm của...
Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự

Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm...

Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự như thế nào? Trong cuộc sống hằng ngày việc xảy ra những xích mích là không thể tránh khỏi, và hiện nay...

Cơ quan nào tiếp nhận đơn tố cáo?

Theo nguyên tắc quy định nội dung tố cáo mà người dân cần nộp đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cụ thể. Xác định cơ quan nào tiếp nhận đơn tố cáo...

Quy định về rút tố cáo như thế nào, mẫu đơn rút tố cáo?

Quy định về rút tố cáo như thế nào, mẫu đơn rút tố cáo? người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo theo quy định tại...

Người rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không?

Người rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không? Tố cáo là một quyền hiến định của công dân, được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013, theo đó mọi người có quyền tố...

Phân biệt tố cáo và tố giác tội phạm

Phân biệt tố cáo và tố giác tội phạm. Khi muốn trình báo ai đó đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì bạn cần phải hiểu rõ đơn tố cáo là gì? Đây là...

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự. Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đã được Chính...

Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo 2018

Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo 2018. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá...

Nghị định 07/2012/NĐ-CP cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra

Nghị định 07/2012/NĐ-CP cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Nghị định này quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra...

Bài viết mới