Hoà giải vụ việc dân sự

Hòa giải trong vụ việc dân sự là một thủ tục có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự

1. Các trường hợp vụ việc dân sự được công nhận là hòa giải thành Các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự...

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự. Mẫu đơn xin thay đổi thẩm phán là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin được thay đổi thẩm phán....

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng.  Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Bài viết mới