Hoà giải vụ việc dân sự

Hòa giải trong vụ việc dân sự là một thủ tục có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng...

Điều 210. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải 1. Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có...

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và...

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo BLTTDS 2015 gồm hai vấn đề chứng cứ và hòa giải. Mục đích của phiên họp kiểm tra là nhằm...

Trình tự, thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp...

Trình tự, thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp đất đai. Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng, là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự...

Mẫu đơn yêu cầu về việc xem xét thẩm định tại chỗ

Mẫu đơn yêu cầu về việc xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự. Tại khoản 1 Điều 101 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về xem xét, thẩm định tại chỗ...

Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự

1. Các trường hợp vụ việc dân sự được công nhận là hòa giải thành Các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự...

Mẫu đơn đề nghị không hoà giải, đối thoại tại Trung tâm hoà giải

Mẫu đơn đề nghị không hoà giải, đối thoại tại Trung tâm Hoà giải, đối thoại cuat toà án. Hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến...

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự. Mẫu đơn xin thay đổi thẩm phán là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin được thay đổi thẩm phán....

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng.  Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Bài viết mới