Tư vấn luật cạnh tranh

Tư vấn luật cạnh tranh bởi luật sư có kinh nghiệm về pháp luật cạnh tranh với các giao dịch, mua bán, sáp nhập, đại diện khiếu nại, khởi kiện ra tòa án

Tư vấn pháp luật cạnh tranh

Tư vấn pháp luật cạnh tranh. Chúng tôi là một công ty luật tư vấn luật kinh doanh, với nhiều luật sư có kinh nghiệm trong việc tư vấn về pháp luật cạnh tranh. Luật Cạnh tranh mới được sửa...

Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Luật Cạnh tranh quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường...

Xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh

Hình thức xử phạt vi phạm pháp luật về cạnh tranh và các biện pháp khắc phục hậu quả 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu...

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hỏi: Hiện nay trên thị trường Việt Nam có một sản phẩm đang được bán trên thị trường, đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệ và nhãn hiệu Tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam,...

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018. Ngày 12/6/2018, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành. So với Luật Cạnh...

Phân biệt chính sách Miễn trừ với chính sách Khoan hồng

Phân biệt chính sách Miễn trừ với chính sách Khoan hồng theo pháp luật cạnh tranh Chính sách khoan hồng (CSKH) là một nội dung hoàn toàn mới được ghi nhận trong Luật cạnh tranh 2018, nó được...

Luật canh tranh 2004

Luật canh tranh 2004 QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ...

Tổng quan về luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh...

Bài viết mới