Tư vấn pháp luật hợp đồng

Tư vấn pháp luật hợp đồng, tư vấn về mọi khía cạnh của pháp luật về hợp đồng từ khâu tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ đàm phám hợp đồng, ký kết hợp đồng, kết thúc hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng cho tổ chức, công ty và cá nhân. Soạn thảo hợp đồng bằng các ngôn ngữ tiếng việt và tiếng nước ngoài: Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn thẩm tra nội dung hợp đồng trong các lĩnh vực kinh tế, dân sự, thương mại, xây dựng... Các...

Thực hiện hợp đồng dân sự là gì?

Thực hiện hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật được quy định trong Bộ luật dân sự 2015, Nội dung thực hiện hợp đồng với từng loại hợp đồng đơn vụ, song vụ có...

Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, các chủ thể được tự do thỏa thuận về việc lựa chọn sử dụng các...

Những hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản

Những hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản. Theo quy định của Bộ luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì sự kiện bất khả kháng...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì sự kiện bất khả kháng COVID 19. Tôi thuê một căn nhà để kinh doanh thẩm mỹ viện, hợp đồng 3 năm, đã đặt cọc 100 triệu đồng....

Các trường hợp bất khả kháng trong thực hiện hợp đồng

Các trường hợp bất khả kháng trong thực hiện hợp đồng. Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng và nghĩa vụ thông báo của bên vi phạm do sự kiện bất khả...

Không thực hiện đúng hợp đồng do sự kiện bất khả kháng

Không thực hiện đúng hợp đồng do sự kiện bất khả kháng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng dân...

Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng không?

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản suất kinh doanh, nhiều người dùng lý do dịch bệnh là sự kiện bất khả kháng để phá vỡ hợp đồng, đơn phương chấm...

Tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật

Tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật. Trong các hợp đồng thông dụng, tặng cho tài sản là một hợp đồng có những đặc điểm riêng... Tặng cho tài sản làm phát sinh quan...

Hợp đồng chính vô hiệu có làm chấm dứt hợp đồng phụ hay không?

Trường hợp nào khi hợp đồng chính vô hiệu thì sẽ làm chấm dứt hợp đồng phụ? Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi muốn hỏi Luật sư khi hợp đồng chính vô hiệu thì hợp...

Điều kiện để hợp đồng dân sự có giá trị pháp lý

Điều kiện để hợp đồng dân sự có giá trị pháp lý là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hợp đồng dân sự, điều kiện có hiệu lực của gia dịch dân sự được...

Phân biệt đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng

Phân biệt đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng. Cần làm rõ đơn phương chấm dứt hợp đồng là gì? Hủy bỏ hợp đồng là gì? Điểm giống và khác nhau giữa hai...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất và hậu...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất và hậu quả pháp lý. Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ...

Điều kiện, thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền

Điều kiện, thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền cũng là một trong những thủ tục giúp cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng tiến hành các công việc của mình thuận...

Những giao dịch bắt buộc phải công chứng, chứng thực mới có giá trị...

Những giao dịch bắt buộc phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp...

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng. Phạt vi phạm là trường hợp bên vi phạm nghĩa vụ có trách nhiệm trả một khoản tiền cho bên còn lại theo đúng thỏa thuận được quy...

Hợp đồng dân sự kết thúc khi nào

Hợp đồng dân sự kết thúc khi nào. Các bên ký kết hợp đồng qua quá trình thực hiện, đã thực hiện xong trước thời hạn, đúng thời hạn và sau thời hạn hoặc không có thỏa...

Khái niệm hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật

Khái niệm hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật. Có nhiều cách định nghĩa nhưng về cơ bản hợp đồng theo mẫu có thể được định nghĩa là sự tham gia vào một hợp...

Bài viết mới