Kiểm sát, truy tố hình sự

Kiểm sát, truy tố hình sự. Kiểm sát thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử vụ án hình sự. Truy tố là giai đoạn truy tố được bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được các tài liệu của vụ án hình sự bao gồm kết luận điều tra và đề nghị truy tố do Cơ quan điều tra chuyển đến và kết thúc bằng việc Viện kiểm sát ra một trong ba loại quyết định sau: Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng (kết luận về tội trạng), trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án hình sự.

luật sư bào chữa trong giai đoạn truy tố hình sự

Thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn truy tố hình sự

Thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn truy tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát. Sau khi kết thúc điều tra và có Kết luận điều tra, cơ quan điều tra gửi toàn bộ...

Bị can kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai

Trường hợp người bị khởi tố không thừa nhận hành vi phạm tội, kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia lấy lời khai. VKSND Tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 07 hướng...

Kiểm sát việc yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Kiểm sát việc yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Hiện nay, các vụ án hình sự mà bắt buộc phải tiến hành định giá tài sản để làm căn cứ xác định...

Kiểm sát việc đối chất và hỏi cung bị can trong các vụ án

Kiểm sát việc đối chất và hỏi cung bị can vụ án. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì “Hỏi cung bị can”, “Đối chất” là các hoạt động điều tra...

Quyết định 15/QĐ-VKSTC 2018 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong...

Quyết định 15/QĐ-VKSTC 2018 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố. Cụ thể, có 170 mẫu văn bản tố...

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong BLTTHS 2015

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Trả hồ sơ để điều tra bổ sung là quy định nói lên sự thận trọng trong quá trình giải quyết vụ án...

Kỹ năng của luật sư khi trao đổi với Toà án và Viện kiểm...

Kỹ năng của luật sư khi trao đổi với Toà án và Viện kiểm sát 1. Mục đích, yêu cầu của việc trao đổi với viện kiểm sát, tòa án Mục đích Bảo vệ quyền và lợi ích hợp...

Quyết định 590/QĐ-VKSTC-V3 năm 2014 Quy định lập hồ kiểm sát án hình sự

Quyết định 590/QĐ-VKSTC-V3 năm 2014 Quy định lập hồ kiểm sát án hình sự. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự thống nhất trong toàn Ngành. VIỆN...

Cách sắp xếp hồ sơ vụ án Hình sự như thế nào?

Cách sắp xếp hồ sơ vụ án hình sự như thế nào? Hồ sơ vụ án hình sự là tập hợp các văn bản, tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng...

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự. Sau khi kết thức điều tra Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ, bản kết luận điều tra sang Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Sau...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa

Hướng dẫn điền mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa có hướng dẫn điền đơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----***---- ĐƠN ĐỀ NGHỊ(V/v cấp...

Bài viết mới