Khởi kiện vụ án dân sự

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi của các tổ chức, cơ quan, cá nhân (bằng cách tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp) đưa sự việc có tranh chấp ra trước Tòa án theo thủ tục tố tụng nhằm yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án, đại diện tranh tụng tại tòa án. tư vấn khởi kiện đối với các vụ án dân sự là nhằm bảo vệ các quyền...
Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự. Theo quy định thì cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn đơn theo mẫu đơn khởi kiện được cơ quan có thẩm quyền...
Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Toà án

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại toà án

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại toà án. Khi khởi kiện vụ án thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện...

Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Thời hiện khởi kiện là thời hạn chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự, bảo vệ quyền và...

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự? Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự; Bắt...

Cách khôi phục thời hiệu khởi kiện

Cách khôi phục thời hiệu trong vụ án tranh chấp dân sự, tư vấn khôi phục về thời hiệu tranh chấp hợp đồng vay tài sản, thời hiệu khởi kiện trong thu hồi nợ của doanh nghiệp. I....
Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự

Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự

Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự của Bộ luật dân sự 2015. - Căn cứ pháp lý + Bộ luật tố tụng dân sự 2015 - Những trường hợp trả lại đơn khởi kiện theo Bộ...
Toa an nhan dan

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án căn cứ tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Về nguyên tắc,...

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không?

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không? Trong quá trình tố tụng, nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu khởi kiện của mình hay không? Các trường hợp được thay đổi yêu cầu khởi...

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự. Pháp luật tố tụng dân sự quy định về người có quyền và nghĩa vụ liên quan. - Khái niệm: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án. Khi đương sự cần nhờ người khác, luật sư tham gia tố tụng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tòa án trong...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên Tòa án được không? hay Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện không? Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành quy...
Án phí dân sự

Án phí dân sự

Án phí dân sự. Khi có tranh chấp xảy ra và một trong hai bên muốn khởi kiện, thì một trong những điều mà người khởi kiện cần quan tâm, đó là án phí. Án phí được...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí vụ án dân sự

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí vụ án dân sự. Nội dung của đơn xin miễn giảm án phí do hoàn cảnh khó khăn bao gồm các thông tin về nguyên đơn, bị đơn dân sự,...

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định quy định như thế nào theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 khi Tòa án thụ lý, giải quyết đơn? Yêu...

Xác định thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự có yếu tố nước...

Đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, vấn đề xác định thẩm quyền xét xử của tòa án thường phức tạp hơn các vụ việc dân sự trong nước bởi có thể liên quan...

Thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự

Thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự được hiểu là đương sự phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ. Vậy thời điểm giao nộp chứng cứ trong...

Khôi phục thời hiệu, bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện là gì?

Khôi phục thời hiệu là gì? làm thế nào để khôi phục thời hiệu. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện là bắt đầu khôi phục lại thời hiệu khi xuất hiện các sự kiện, tình huống...

Bài viết mới