Khởi kiện vụ án dân sự

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi của các tổ chức, cơ quan, cá nhân (bằng cách tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp) đưa sự việc có tranh chấp ra trước Tòa án theo thủ tục tố tụng nhằm yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. | Yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập | Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự | Tính án phí dân sự khi khởi kiện | Chứng cứ và chứng minh

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án, đại diện tranh tụng tại tòa án. tư vấn khởi kiện đối với các vụ án dân sự là nhằm bảo vệ các quyền...
Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự. Theo quy định thì cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn đơn theo mẫu đơn khởi kiện được cơ quan có thẩm quyền...
Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Toà án

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại toà án

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại toà án. Khi khởi kiện vụ án thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện...

Xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự

Xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự. Trong vụ kiện cần xác định đương sự như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Đương sự trong vụ...

Thủ tục yêu cầu tòa án áp dụng thời hiệu trong vụ án dân...

Thủ tục yêu cầu tòa án áp dụng thời hiệu trong vụ án dân sự. Là người bị kiện, người liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự, thì khi nào đưa ra yêu cầu áp...

Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Thời hiện khởi kiện là thời hạn chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự, bảo vệ quyền và...

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự? Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự; Bắt...

Cách khôi phục thời hiệu khởi kiện

Cách khôi phục thời hiệu trong vụ án tranh chấp dân sự, tư vấn khôi phục về thời hiệu tranh chấp hợp đồng vay tài sản, thời hiệu khởi kiện trong thu hồi nợ của doanh nghiệp. I....

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với khởi kiện đòi nợ

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với khởi kiện đòi nợ, tài sản. Các vụ án đòi nợ chiếm trên 50% các vụ tranh chấp thực tế được giải quyết tại Tòa án và Trọng...
Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự

Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự

Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự của Bộ luật dân sự 2015. - Căn cứ pháp lý + Bộ luật tố tụng dân sự 2015 - Những trường hợp trả lại đơn khởi kiện theo Bộ...
Toa an nhan dan

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án căn cứ tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Về nguyên tắc,...

Đương sự thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện như thế nào?

Đương sự thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện như thế nào? Việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện làm thay đổi hoặc phát sinh thêm quan hệ pháp luật tranh chấp...

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không?

Thay đổi đơn khởi kiện của nguyên đơn được không? Trong quá trình tố tụng, nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu khởi kiện của mình hay không? Các trường hợp được thay đổi yêu cầu khởi...

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự. Pháp luật tố tụng dân sự quy định về người có quyền và nghĩa vụ liên quan. - Khái niệm: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án. Khi đương sự cần nhờ người khác, luật sư tham gia tố tụng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tòa án trong...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên...

Không xác định được nơi cư trú của bị đơn, có nộp đơn lên Tòa án được không? hay Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện không? Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành quy...

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Khi giải quyết công việc liên quan đến các chi phí được miễn giảm cũng như một số chính sách được nhà nước ưu đãi cho hộ...
Án phí dân sự

Cách tính án phí dân sự khi khởi kiện vụ án

Cách tính án phí dân sự khi khởi kiện vụ án. Vụ án dân sự là những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Khi có...

Bài viết mới