Home Trung tâm Hòa giải, Đối thoại

Trung tâm Hòa giải, Đối thoại

Trung tâm Hòa giải, đối thoại được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Quy trình hòa giải, đối thoại của hòa giải viên tại Tòa án

Quy trình hòa giải, đối thoại của hòa giải viên tại Tòa án

Quy trình hòa giải, đối thoại của hòa giải viên tại Tòa án. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức có hiệu lực. Theo đó, khi tham...

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa...

Mẫu đơn đề nghị không hoà giải, đối thoại tại Trung tâm hoà giải

Mẫu đơn đề nghị không hoà giải, đối thoại tại Trung tâm Hoà giải, đối thoại cuat toà án. Hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến...

Bài viết mới