Home Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài để mở rộng thị trường của doanh nghiệp, trên cơ sở đã nộp đơn đăng ký tại Việt Nam, việc đăng ký giúp giữ thị trường cạnh tranh, bảo hộ dấu hiệu phân biệt chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình với sản phẩm dịch vụ khác, nhằm định vị thương hiệu với khách hàng ở nước ngoài. Hãy làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài để được pháp luật nước sở tại bảo hộ. Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam | Đăng ký Mã số mã vạch.

Cấp phép sử dụng tên quốc gia

Cấp phép sử dụng tên quốc gia để đăng ký nhãn hiệu tại nước...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho...

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu...

Hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Lựa chọn hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, cá nhân,  doanh nghiệp có thể nộp đơn vào từng quốc gia hoặc nộp đơn thông qua hệ thống Madrid theo Thỏa Ước và Nghị định thư. Các hình...

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

Hiện nay, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các nước thành viên của Nghị định thư Madrid gồm có 75 nước, nhưng trong đó, không có một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Chúng...
Đăng ký nhãn hiệu thủy sản

Đăng ký nhãn hiệu thủy sản sang các nước Châu Âu

Đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Châu Âu cho sản phẩm thủy sản Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thủy sản, muốn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu, công ty luật tư vấn...

Bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản

Công ty chúng tôi muốn ủy quyền cho luật sư SBLAW bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản, yêu cầu luật sư cung cấp bản tư vấn? Luật sư tư vấn: Luật sư SBLAW có thể cung cấp dịch vụ...

Bài viết mới