Tư vấn Dự án đầu tư

Tư vấn dự án đầu tư gồm Tư vấn góp vốn dự án, xin đất dự án, lập dự án tiền khả thi, lập dự án vay vốn ngân hàng, kế hoạch kinh doanh

Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc...

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ dự án HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN Tư vấn nguyên tắc; điều kiện; trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất...

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư. Chủ đầu tư vì những lý do khác nhau mà chủ đầu tư quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư của mình cho người khác. Vậy thủ tục...

Dự án phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Dự án phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định tại Chương 4. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Điều 29 như sau: "Điều 29. Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết...

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án theo pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự...

Lập phương án vay vốn ngân hàng

Lập phương án vay vốn ngân hàng. Bản lập phương án kinh doanh trình ngân hàng là yếu tố quyết định để các ngân hàng thẩm định, phê duyệt dự án và quyết định cho cá nhân hoặc doanh...

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên,...

Thông tư 26/ 2015/ TT-NHNN trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp...

Thông tư 26/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong...

Thông tư 26/ 2011/ TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Quy đinh về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo...

Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường

Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động....

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường Doanh nghiệp, đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường khi không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Nghị định 29/ 2011/ NĐ-CP đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo...

Nghị định 29/2011/NĐ-CP đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày...

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường Pháp luật Viêt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường...

Tư vấn chuyển nhượng dự án

Luật sự cho tôi hỏi: Công ty bên tôi là công ty Cổ phần có dự án khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel, thời hạn khai thác dự án là 21.5 năm. Hiên nay công ty...

Các mẫu Dự án đầu tư

Mẫu dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa quốc tế Xem Tải xuống Mẫu Dự án đầu tư Bệnh viện Ung bướu Xem Tải xuống Mẫu dự án đầu tư cải tạo rừng tự nhiên để trồng cao su Xem Tải xuống Mẫu Dự án đầu tư...

Khái niệm dự án đầu tư là gì?

1. Khái niệm dự án đầu tư: • Nếu xét về mặt hình thức, dự án đầu tư (DAĐT) là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi...

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG...

Bài viết mới