Tố giác, tin báo tội phạm

Tố giác, tin báo tội phạm. Tố giác là việc Cá nhân phát hiện và tố cáo Hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền bằng lời hoặc bằng văn bản, trong thời hạn tố giác nhất định của trình tự, thủ tục tố giác. | Thời hạn tố giác tội phạm là bao lâu?

Người dân trình báo tội phạm đến cơ quan công an nào?

Người dâ trình báo tội phạm đến cơ quan công an nào? Theo quy định của BLTTHS năm 2015 tại Điều 145, 146, 147, cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố...

Tư vấn về tố giác tội phạm

Tố giác tội phạm là gì? Có thể nộp đơn tố giác tội phạm đến cơ quan nào?  Tư vấn về tố giác tội phạm 1. Tố giác tội phạm là gì? Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự...

Tố giác tội phạm là gì?

Tố giác tội phạm là gì? Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền (khoản 1 Điều 144 Bộ...

Thời hạn tố giác tội phạm là bao lâu?

Thời hạn tố giác tội phạm là bao lâu? Hiện nay pháp luật có quy định về thời hạn tố giác tội phạm không? Nếu có, thời hạn này cụ thể là bao lâu? 1. Thời hạn tố...

Mẫu đơn tố giác tội phạm

Mẫu đơn tố giác tội phạm. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. ngược lại nếu không tố giác tội phạm có...

Quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Căn cứ Luật số 02/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc...

Phân biệt tố giác và tin báo tội phạm

Phân biệt tố giác và tin báo về tội phạm. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa việc tố giác tội phạm và tin báo về tội phạm. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát...

Thông tư 28/2020/TT-BCA về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý,...

Thông tư 28/2020/TT-BCA. Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân. BỘ CÔNG AN------- CỘNG...

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội...

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội phạm. Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ...

Bài viết mới