Tư vấn lập di chúc thừa kế

Tư vấn lập di chúc thừa kế. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết thông qua đi chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế

Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế. Để đảm bảo việc khai nhận di sản thừa kế được thuận lợi người lập di chúc nên thực hiện việc công chứng, chứng thực sau khi lập...
Luật sư tư vấn thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế. Tư vấn pháp luật thừa kế và các vấn đề liên quan, luật sư tư vấn thừa kế, thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp và đưa...
Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo BLDS 2015. Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của...

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế. các loại văn bản di chúc khi lập cần theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế như di chúc miệng, di chúc không có người làm chứng,...

Chi phí dịch vụ lập di chúc

Chi phí dịch vụ lập di chúc bao nhiêu tiền? Lập di chíc là việc cần làm của ông bà, bố mẹ, những người muốn để lại tài sản của mình cho con cái, người thân trước...

Các quyền của người lập di chúc

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản của họ. Vì vậy, trước khi chết họ có quyền định đoạt tài sản của...

Vợ lập di chúc mà không có sự đồng ý của chồng có được...

Vợ lập di chúc mà không có sự đồng ý của chồng có được không? Trước khi mất, ông nội tôi không để lại di chúc. Sau đó bà nội tôi làm di chúc chia một phần...

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Người làm chứng cho việc lập di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác...

Các mẫu di chúc thừa kế

Các mẫu di chúc thừa kế đất đai, tài sản theo quy định pháp luật. Mẫu di chúc chuẩn theo Bộ luật dân sự 2015 áp dụng hiện nay đảm bảo thuận tiện cho việc khai nhận thừa kế...

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc thừa kế tại văn phòng công chứng, ngoài trụ sở, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính theo trình tự sau: Tư vấn thủ tục công chứng di chúc 1. Các giấy tờ cần...

Công chứng di chúc tại phòng công chứng

Công chứng di chúc tại phòng công chứng. Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. (Hai vợ chồng có...

Điều kiện để di chúc viết tay có hiệu lực

Điều kiện để di chúc viết tay có hiệu lực? Khi có ý định viết di chúc để lại tài sản để tránh cho việc các con tranh chấp sau này khi người để lại di sản...

Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu...

Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực. Do nhiều khi gây nhầm lẫn giữa hai khái niệm di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực là...

Lưu giữ di chúc ở đâu?

Lưu giữ di chúc ở đâu? Do di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi một người mất. Cá nhân có thể lập di chúc bất cứ khi nào họ muốn, chính vì thời gian lập và...

Bài viết mới