Luật sư bào chữa hình sự

Luật sư bào chữa hình sự giỏi cho bị can, bị cáo, luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, đại diện bảo vệ cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới vụ án hình sự, tham gia tố tụng tại Tòa án, luật sư chuyên tham gia bào chữa tại phiên tòa. | Bào chữa vụ án hình sự | Bảo vệ quyền lợi người bị hại | Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi

Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư bào chữa vụ án hình sự. Vai trò của Luật sư trong việc tham gia bào chữa trong vụ án hình sự ngày càng được nâng cao và phổ biến, luật sư bào chữa giúp tư vấn,...

Cơ quan nào có thẩm quyền miễn trách nhiệm hình sự?

Cơ quan nào có thẩm quyền miễn trách nhiệm hình sự? Miễn trách nhiệm hình sự là quy định quan trọng được ghi nhận tại Điều 29 Bộ luật Hình sự. Đây là trường hợp một người...

Các công việc luật sư khi nhận bào chữa cho bị can, bị cáo...

Các công việc luật sư khi nhận bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự. Khi luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo ở bất kỳ giai đoạn nào...
Luật sư bào chữa tội hình sự

Luật sư bào chữa tội hình sự

Luật sư bào chữa tội hình sự. Luật sư bào chữa về tội trong vụ án hình sự là từ khi có căn cứ của cơ quan Công an điều tra thì vai trò của Luật sư tham gia...

Khi nào bị tạm giữ hình sự, thời hạn tạm giữ là bao lâu?

Khi nào bị tạm giữ hình sự, thời hạn tạm giữ là bao lâu? Tạm giữ người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc...

Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Thời điểm mời người bào chữa tham gia tố tụng, thời điểm bị can mời luật sư từ khi nào? theo qui định của pháp luật thì thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng tại Điều 74...

Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự. Oan, sai và tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân...

Mời luật sư bào chữa từ khi nào?

Mời luật sư bào chữa từ khi nào? đối với mỗi vụ án thì có điểm khác nhau, một số vụ án có thể mời luật sư từ khi chưa khởi tố vụ án, còn một số vụ án...

Vai trò của Luật sư tham gia trong các vụ án hình sự

Trong cuộc sống thường nhật, không ai muốn mình dính vào vụ án hình sự. Nhưng nếu chẳng may bạn hoặc người thân của bạn rơi vào hoàn cảnh đó thì hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm...

Giá thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự tính như thế nào?

Giá thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự tính như thế nào?, bảng giá thuê luật sư bào chữa hiện nay phụ thuộc vào tính chất của vụ việc, mức yêu cầu dịch vụ pháp lý, trên...

Như thế nào là nhân thân tốt, nhân thân xấu?

Như thế nào là nhân thân tốt, nhân thân xấu? Người có nhân thân tốt là một trong những điều kiện để được hưởng án treo được quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm...

Dịch vụ luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án...

Dịch vụ luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự. Luật sư bào chữa tham gia tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động của luật sư. Luật sư được cơ...

Có thể mời bao nhiêu luật sư tham gia bào chữa?

Có thể mời bao nhiêu luật sư tham gia bào chữa? Để nhờ luật sư bào chữa cho hành vi vi phạm của người phạm tội thì người này cần mời luật sự bào chữa cho mình?...

Luật sư bào chữa hình sự tại tòa án quân sự

Luật sư bào chữa hình sự tại tòa án Quân sự, toà án Quân chủng Hải quân các cấp, Luật sư với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp...

Luật sư bào chữa tại Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân

Luật sư bào chữa tại Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân. Luật sư bào chữa cho bị cáo, bảo vệ người bị hại tại Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân Luật sư bào chữa...
Luật sư tư vấn, bào chữa, bảo vệ tại tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà nội

Luật sư tư vấn, bào chữa, bảo vệ tại tòa án Quân sự khu...

Luật sư tư vấn, bào chữa, bảo vệ tại tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà nội. Khi cá nhân, quân nhân, tổ chức, người thân trong gia đình liên quan đến vụ án thuộc...
Luật sư bảo hộ là gì

Luật sư bảo hộ là gì?

Luật sư bảo hộ là gì? Luật sư bảo hộ có ý nghĩa rộng bao gồm các khái niệm, quy định về Luật sư, luật sư bào chữa trong vụ án hình sự cho thân chủ, luật...
Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự

Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự

Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự để đảm bảo quyền con người trong xã hội nói chung, các bản Hiến pháp của nước ta đều đã có nhiều điều khoản nhấn mạnh quyền công dân trong...

Bài viết mới