Tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế. Luật sư tư vấn luật thừa kế di sản là động sản, thừa kế đất đai, tư vấn thủ tục lập di chúc, tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, khai nhận thừa kế không có di chúc, giải quyết các tranh chấp thừa kế tại Tòa án.

Luật sư tư vấn thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế. Tư vấn pháp luật thừa kế và các vấn đề liên quan, luật sư tư vấn thừa kế, thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp và đưa...
Tư vấn luật thừa kế đất đai

Tư vấn luật thừa kế đất đai

Tư vấn luật thừa kế đất đai. Thừa kế đất đai là một giao dịch phổ biến trong xã hội nhưng để hiểu được các quy định về hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện thì không phải...
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế. Hiện nay, vấn đề thừa kế di sản do người chết để lại luôn là mối quan tâm của những người được hưởng di sản để lại,...

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án. Nhiều gia đình do không tự thỏa thuận được di sản thừa kế nên đã xẩy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến quan...
Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế

Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế

Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản (di sản) của người chết. Tài sản mà người chết để lại di sản có...

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế. Tư vấn quyền nhận di sản thừa kế của người chết để lại, như trình tự thủ tục nhận di sản thừa kế, hàng được thừa kế theo pháp luật, các trường hợp...
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế, giấy tờ cần chuẩn bị

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế, giấy tờ cần chuẩn bị những gì. Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ...
Tư vấn khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Tư vấn khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Tư vấn khai nhận di sản thừa kế theo di chúc. các trường hợp pháp luật quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân...
Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo BLDS 2015. Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của...

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế. các loại văn bản di chúc khi lập cần theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế như di chúc miệng, di chúc không có người làm chứng,...

Chi phí dịch vụ lập di chúc

Chi phí dịch vụ lập di chúc bao nhiêu tiền? Lập di chíc là việc cần làm của ông bà, bố mẹ, những người muốn để lại tài sản của mình cho con cái, người...

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc. Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản của họ. Vì vậy,...

Giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp thừa kế. Thừa kế di sản thừa kế là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc phân chia...

Người thuộc hàng thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai?

Người thuộc hàng thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai? Người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất có được hưởng di sản không? Tư vấn quy định của pháp luật về các...

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật gồm hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba, được quy định tại điều 651 của bộ luật dân sự 2015. Khi chia di sản thừa...

Xác định thời điểm mở thừa kế và địa điểm mở thừa kế

Xác định thời điểm mở thừa kế và địa điểm mở thừa kế. Theo Bộ luật dân sự 2015 quy định thời điểm mở thừa kế và nơi mở thừa kế như sau:

Trình tự thủ tục mở thừa kế

Trình tự thủ tục mở thừa kế. Quy định về hàng thừa kế theo pháp luật đã là một bước tiến trong quá trình lập pháp ở nước ta và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng...

Luật sự tư vấn về tranh chấp thừa kế đất đai

Luật sự tư vấn về tranh chấp thừa kế đất đai không lập di chúc. Nội dung tư vấn như sau: Bố mẹ tôi có 3 người con và tôi là con cả. Đến khi mất, bố...

Bài viết mới