Văn bản luật giao thông

Văn bản luật giao thông, Luật giao thông đường bộ, Nghị định, Thông tư - Mục: Tư vấn luật giao thông | Luật sư tư vấn Tội giao thông.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành hành chính lĩnh vực giao...

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm...

Thông tư 65/2020/TT-BCA xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của...

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông BỘ...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống...

Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ an toàn giao thông

Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm thực hiện an toàn giao thông. Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe...

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới. Thông tư này quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên...
Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật giao thông đường bộ 2008, Tra cứu luật giao thông đường bộ năm 2008 nhanh bằng mục lục hoặc bằng nội dung của luật phía dưới phần mục lục, tìm đến điều cần xem rồi Click vào sẽ...

Luật Công an nhân dân 2014

Luật Công an nhân dân 2014. Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ...

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT về kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT về kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. BỘ...

Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA

Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an...

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao...

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC 2014 nghị định về bảo hiểm bắt buộc chủ...

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 100/2019/NĐ-CP: » Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử...

Nghị định 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường...

Nghị định 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ. QCVN 41:2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals Lời nói đầu - QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng...

Bài viết mới