Văn bản luật giao thông

Văn bản luật giao thông, Luật giao thông đường bộ, Nghị định, Thông tư - Mục: Tư vấn luật giao thông | Luật sư tư vấn Tội giao thông.

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -...

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Thông tư số 2/2023 ban hành vào tối ngày 21/03/2022. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các loại xe mới 100%, chưa qua sử dụng, sẽ được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên giới hạn thời...

Nghị định 90/2023/NĐ-CP mức thu chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử...

Nghị định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô) và thủ tục...

Tổng hợp văn bản liên quan đến giao thông đường bộ

Tổng hợp văn bản liên quan đến giao thông đường bộ. Các văn bản luật giao thông đường bộ gồm: Luật giao thông đường bộ, các Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực đường bộ và liên...

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT kiểm định phương tiện giao thông đường bộ

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT hướng dẫn kiểm định phương tiện giao thông đường bộ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 16/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 08...
Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật giao thông đường bộ 2008, Tra cứu luật giao thông đường bộ năm 2008 nhanh bằng mục lục hoặc bằng nội dung của luật phía dưới phần mục lục, tìm đến điều cần xem rồi Click vào sẽ...

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường...

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.  BỘ CÔNG AN-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện...

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành BỘ CÔNG AN-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành hành chính lĩnh vực giao...

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm...

Thông tư 65/2020/TT-BCA xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của...

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông BỘ...

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị...

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định 100/2019/NĐ-CP về giao thông...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống...

Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ an toàn giao thông

Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm thực hiện an toàn giao thông. Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Công văn số 1992/TTg-CN về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành...

Công văn số 1992/TTg-CN về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ...

Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe...

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới. Thông tư này quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên...

Bài viết mới