Tại sao cần mời luật sư trong các vụ việc

Tại sao cần mời luật sư trong các vụ việc? Luật sư được đào tạo có hoạt động khoa học pháp lý ở vị trí người hướng dẫn pháp luật, luôn lấy việc bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải và công bằng xã hội làm mục tiêu cao quý, luật sư ở Việt Nam được tham gia các vụ việc, vụ án khi được mời hoặc theo chỉ định. Nội dung chính tại sao cần mời luật sư:

Tư vấn tại sao cần thuê luật sư giải quyết các vụ việc?

I. 10 lý do tại sao cần mời luật sư trong các vụ việc

1. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bạn trong các vụ tranh chấp pháp lý

Luật sư có thể giúp bạn xác định các quyền và lợi ích của bạn và bảo vệ chúng trong các trường hợp tranh chấp pháp lý. Luật sư có thể đại diện cho bạn trong các cuộc họp đàm phán và tòa án để bảo vệ quyền lợi của bạn.

2. Giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp luật và các quy trình pháp lý

Luật sư có thể giải thích cho bạn các quy định pháp luật và các quy trình pháp lý phức tạp trong ngôn ngữ dễ hiểu và giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề của bạn.

3. Cung cấp các lời khuyên và hướng dẫn giải quyết các vấn đề pháp lý

Luật sư có thể cung cấp cho bạn lời khuyên và hướng dẫn về cách giải quyết các vấn đề pháp lý của bạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

4. Luật sư đại diện cho bạn trong các phiên tòa và hội thảo pháp lý

Luật sư có thể đại diện cho bạn trong các phiên tòa và hội thảo pháp lý để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

5. Xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp một cách chuyên nghiệp

Luật sư có thể giúp bạn xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp và đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động của bạn.

6. Giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý trong các vụ tranh chấp

Luật sư có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý của bạn trong các trường hợp tranh chấp pháp lý bằng cách đưa ra các giải pháp phù hợp và đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động của

7. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức

Việc thực hiện các hoạt động pháp lý có thể mất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Bằng cách thuê luật sư, bạn có thể tiết kiệm được thời gian và nỗ lực của mình bằng cách để cho luật sư thực hiện các hoạt động pháp lý thay cho bạn.

8. Giúp bạn tránh các lỗi pháp lý

Luật sư có kiến thức sâu rộng về các quy định pháp luật và các quy trình pháp lý, do đó, việc thuê luật sư có thể giúp bạn tránh các lỗi pháp lý và tránh các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra trong tương lai.

9. Cung cấp cho bạn sự đánh giá khách quan về tình huống của bạn

Luật sư có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn khách quan về tình huống của bạn và giúp bạn đưa ra quyết định thông minh nhất trong các vấn đề pháp lý.

10. Giúp bạn xử lý các vấn đề pháp lý liên quan

Nếu bạn đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch pháp lý quốc tế, việc thuê luật sư có thể giúp bạn xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế và đảm bảo rằng các hoạt động của bạn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Tóm lại, việc thuê luật sư có thể giúp bạn đảm bảo tính công bằng, bảo vệ quyền lợi và giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý của bạn trong các vụ tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, việc thuê luật sư còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực, tránh các lỗi pháp lý, cung cấp cho bạn sự đánh giá khách quan và giúp bạn xử lý các vấn đề pháp lý có liên quan.

Xem thêm » Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

II. Quyền hạn của luật sư tham gia các vụ án

1. Quyền của luật sư trong các vụ án dân sự

– Luật sư được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại điểm a khoản Điều 75 Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

“2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:
a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;”

– Luật sư có quyền tham gia vào các giai đoạn tố tụng:
Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Điều 76
Bộ luật tố tụng dân sự như sau:
“1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.
2. Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.
3. Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.
4. Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.
5. Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.
6. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 6, 16, 17, 18, 19 và 20 Điều 70 của Bộ luật này.
7. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.”

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

2. Quyền của luật sư trong các vụ án hình sự

– Luật sư được bào chữa cho bị can, bị cáo:
Luật sư là người bào chữa được quy định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự.
1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.
2. Người bào chữa có thể là:
a) Luật sư;”

– Luật sư có quyền tham gia ngay từ đầu và tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự:
Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa

“1. Người bào chữa có quyền:
a) Gặp, hỏi người bị buộc tội;
b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

2. Người bào chữa có nghĩa vụ:
a) Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;
b) Giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
c) Không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;
d) Tôn trọng sự thật; không được mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;
đ) Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này thì phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;
e) Không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết khi thực hiện bào chữa; không được sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
g) Không được tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không được sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Người bào chữa vi phạm pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị hủy bỏ việc đăng ký bào chữa, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của luật.

Vì sao cần phải mời luật sư ngay khi bị bắt giữ trong vụ án hình sự?

Tuy ở Việt Nam “Quyền giữ im lặng” chưa được áp dụng. Nhưng để tránh oan sai, và đảm bảo tình trạng tốt nhất cho nghi can, người bị tạm giữ, bị can… gia đình cần thuê ngay một luật sư để bào chữa cho người thân của mình. Tất nhiên, không phải ai cũng điều kiện để thuê luật sư. Vì vậy, nếu bạn thực sự là gia đình khó khăn hãy tìm đến các trung tâm trợ giúp pháp lý miễn phí, luật sư miễn phí để được hỗ trợ.

– Đối với nghi can, liên quan: không ít người bị cán bộ điều tra triệu tập và hoang mang, tuy biết rõ họ không liên quan hoặc chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu có luật sư từ đầu bạn sẽ tránh được những phiền toái và thiệt hại không đáng có.

– Đối với bị can, tức đã có quyết định khởi tố bị can: luật sư sẽ được có mặt để hỏi cung bị can trong suốt giai đoạn điều tra, điều này sẽ giúp bị can an tâm về tinh thần và hạn chế oan sai, hay rơi vào tình trạng nặng hơn so với thực tế.

– Đối với bị cáo, tức đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử: Luật sư sẽ tham gia bào chữa tại toà án, tìm kiếm, áp dụng những tình tiết giảm nhẹ, phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội để giúp bị cáo ở một tình trạng tốt nhất có thể.

Với câu hỏi tội đã rõ thì không cần luật sư bào chữa là chưa hiểu hết quy định của pháp luật.

Do vậy, nên mời luật sư càng sớm càng tốt, có luật sư trong bất cứ giai đoạn nào, cũng tốt hơn cho bạn.

» Thuê luật sư tham gia trong vụ án hình sự

III. Tại sao cá nhân cần mời luật sư?

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội. Khi hành nghề, luật sư thực hiện chức năng tư vấn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống được pháp luật điều chỉnh, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản pháp lý, hướng dẫn khách hàng những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ khi thực hiện các giao dịch và cách xử sự theo đúng pháp luật.

Việc tư vấn pháp luật góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra trong đời sống xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân trong xã hội. Đặc biệt trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động tư vấn pháp luật được coi là một loại hình dịch vụ nghề nghiệp được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật về hành nghề luật sư và các luật lệ về kinh doanh.

IV. Tại sao doanh nghiệp cần mời luật sư?

Ngay từ ban đầu, hầu hết các doanh nghiệp cần đến những lời khuyên pháp lý liên quan tới nhiều lĩnh vực rộng khắp. Chúng bao gồm hình thức tổ chức của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, phương hức huy động vốn, vv… Các thành viên sáng lập doanh nghiệp sẽ cần tới những cam kết ràng buộc; những bản hợp đồng cần thương thảo và những vấn đề pháp lý khác có thể phát sinh.

Các doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới các loại hình trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động kinh doanh. Ví dụ, doanh nghiệp thuê hay mua thiết bị, nhà xưởng, văn phòng. Nếu có nhiều nhân viên, doanh nghiệp có thể cần tới lời khuyên pháp lý liên quan tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương, trách nhiệm nhân sự và nhiều câu hỏi pháp lý nhân sự khác. Không những vậy, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ cần ký kết các hợp đồng để mua và bán sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra, nhu cầu cho những lời khuyên pháp lý có thể phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp nữa.

Nếu doanh nghiệp có một sản phẩm hay một dịch vụ, doanh nghiệp sẽ cần một nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ hay một sáng chế. Hay chuyện gì xảy ra nếu doanh nghiệp cần kiện ai đó hay bị ai đó kiện lại? Từ sự ảnh hưởng khá lớn của pháp luật đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày, các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý tại doanh nghiệp chắc chắn cần biết rõ cách thức giải quyết các yếu tố pháp lý kinh doanh.

Trên cơ sơ đó, tư vấn pháp lý là rất cần thiết để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được suôn sẻ. Các luật sư tư vấn pháp lý cung cấp thông tin pháp luật, giải thích pháp luật cho doanh nghiệp và định hướng hành vi của doanh nghiệp trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Đây là khả năng của luật sư nhìn thấy sự khác biệt giữa pháp luật với các hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Rõ ràng, lợi nhuận luôn là mục tiêu tối thượng trong kinh doanh, song các doanh nghiệp không thể bỏ qua hành lang pháp lý. Nếu vi phạm hành lang này, mọi lợi nhuận có thể bị tước bỏ. Vai trò của luật sư chính là dẫn dắt doanh nghiệp đi trong hành lang pháp lý an toàn nhất.

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

Tại sao cần mời luật sư trong các vụ việc? Nếu bạn đang có vướng mắc cần luật  sư tư vấn hỗ trợ hoặc cần mời luật sư tham gia tố tụng cho mình hoặc người thâm xin liên hệ: