Mẫu đơn xin bãi nại hình sự

Mẫu đơn xin bãi nại hình sự mới nhất theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Người bị hại khi muốn xin bãi nại, xin rút lại toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi tố bị can, khởi tố vụ án được phép làm đơn xin bãi nại để tạo sự khoan hồng cho người phạm tội.

Đơn xin bãi nại được phép viết tay, đánh máy phải đảm bảo có đủ các nội dung theo quy định, cụ thể: Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện như đình chỉ điều tra, đình chỉ khởi tố vụ án,… và được người bị hại ký tên trong tình trạng hoàn toàn bình thường không bị ép buộc, dụ dỗ.

Tải Mẫu đơn xin bãi nại hình sự

Mẫu đơn bãi nại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng…….năm ………..

ĐƠN XIN BÃI NẠI
(Đối với………….. trong vụ án……………………………..)

Kính gửi:
– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận……, công an tỉnh
– Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…., tỉnh…..
– Tòa án nhân dân huyện/quận….., tỉnh ……….

Tôi là ………………., sinh năm ……………. địa chỉ: ……………….., tôi là người bị hại trọng vụ án ……………………….do ông/bà………………………………gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội……………….
Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà………) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:
Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà……. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.
Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.
Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn bãi nại
(Ký và ghi rõ họ, tên)

» Hướng dẫn điền Đơn xin giảm nhẹ hình phạt

» Luật sư tư vấn luật hình sự