Tố tụng Hình sự

Tố tụng hình sự được pháp luật quy định đảm bảo trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, chính xác và công bằng trong các vụ án Hình sự, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật.

Quyền của Luật sư gặp, làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam...

Quyền của Luật sư gặp, làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Quy trình giải quyết vụ án hình sự của Bộ luật Tố tụng Hình...

Quy trình giải quyết vụ án hình sự của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. mỗi một vụ án hình sự đều có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau nên việc giải quyết một...

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu? Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn trong các giai đoạn Điều tra, Truy tố, Xét xử đối với các mức...

Bị can kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai

Trường hợp người bị khởi tố không thừa nhận hành vi phạm tội, kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia lấy lời khai. VKSND Tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 07 hướng...

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hình sự nộp ở cơ quan thi hành án là mức án phí hình sự sơ thẩm, án phí...
Trường hợp nào phải chỉ định bào chữa

Trường hợp nào phải chỉ định người bào chữa trong vụ án hình sự?

Các trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)...

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản và đặc biệt quan trọng trong pháp luật...

Thời gian tạm giữ có được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt...

Thời gian tạm giữ có được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù không? Án tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ...

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự được quy đinh từ Điều 55 đến Điều 71 trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định rõ trách nhiệm thông báo, giải thích...

Thế nào là người thân thích theo quy định của BLTTHS năm 2015

Thế nào là người thân thích theo quy định của BLTTHS năm 2015, khái niệm người thân thích là gì? các trường hợp phải từ chối tham gia tố tụng liên quan đến người thân thích như...

Những quy định về người đại diện trong hình sự

Những quy định về người đại diện trong hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có nhiều quy định liên quan đến người đại diện. Người...

Khi nào phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm trong tố tụng Hình sự

Khi nào phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm trong tố tụng Hình sự, trong vụ án Hình sự. Khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật phải bảo đảm...

Có thể mời bao nhiêu luật sư tham gia bào chữa?

Có thể mời bao nhiêu luật sư tham gia bào chữa? Để nhờ luật sư bào chữa cho hành vi vi phạm của người phạm tội thì người này cần mời luật sự bào chữa cho mình?...
Quy định về tạm giam bị can, bị cáo

Quy định về tạm giam bị can, bị cáo theo BLTTHS 2015

Quy định về tạm giam bị can, bị cáo theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Tạm giam là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp...

Quy định về triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự theo...

1. Quy định về triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 Căn cứ Điều 188 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: “Việc triệu tập, lấy lời khai của bị...

Đối chất trong trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai

Đối chất là biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên thực hiện dưới hình thức cho hai hay nhiều người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự...

Thủ tục kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm

Thủ tục kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) hiện nay được quy định như thế nào, ai có quyền kháng cáo, thời gian kháng cáo là bao...

Quy định kháng cáo, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm

Quy định kháng cáo, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Bộ luật hình sự năm 2015. Người có quyền kháng cáo, kháng nghị, thời gian kháng cáo, kháng nghị là bao lâu? Thủ tục...

Bài viết mới