Tố tụng Hình sự

Tố tụng hình sự được pháp luật quy định đảm bảo trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, chính xác và công bằng trong các vụ án Hình sự, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật. | Điều tra hình sự | Kiểm sát, Truy tố hình sự | Xét xử vụ án hình sự......

Quy trình giải quyết vụ án hình sự của Bộ luật Tố tụng Hình...

Quy trình giải quyết vụ án hình sự của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. mỗi một vụ án hình sự đều có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau nên việc giải quyết một...

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu? Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn trong các giai đoạn Điều tra, Truy tố, Xét xử đối với các mức...

Khi nào bản ghi âm được coi là chứng cứ trong vụ án hình...

Khi nào bản ghi âm được coi là chứng cứ trong vụ án hình sự? Theo quy định thì chứng cứ là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác...

Quy định về thu thập chứng cứ của Luật sư

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành...

Lấy lời khai người làm chứng trong vụ án hình sự

Lấy lời khai người làm chứng trong vụ án hình sự. Người làm chứng và biên bản lấy lời khai người làn chứng góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án. Căn cứ vào...

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hình sự nộp ở cơ quan thi hành án là mức án phí hình sự sơ thẩm, án phí...

Các trường hợp được phép bắt người

Các trường hợp được phép bắt người. Bắt người là một biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015. Rất nhiều người còn băn khoăn đến những trường hợp được...

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản và đặc biệt quan trọng trong pháp luật...

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự được quy đinh từ Điều 55 đến Điều 71 trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định rõ trách nhiệm thông báo, giải thích...

Thế nào là người thân thích theo quy định của BLTTHS năm 2015

Thế nào là người thân thích theo quy định của BLTTHS năm 2015, khái niệm người thân thích là gì? các trường hợp phải từ chối tham gia tố tụng liên quan đến người thân thích như...

Quy định về người đại diện trong hình sự

Quy định về người đại diện trong hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có nhiều quy định liên quan đến người đại diện. Người đại...

Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra các cấp

Thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Điều tra là một hoạt động do người hoặc do cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm thu thập chứng cứ, xác định sự thật khách quan,...

Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Tòa án quân sự là những tòa án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức và đảm nhiệm công tác xét xử hình sự...

Quy định về Người làm chứng trong vụ án hình sự

Quy định về Người làm chứng trong vụ án hình sự. Người làm chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin...

Triệu tập người làm chứng trong vụ án hình sự

Điều tra viên có quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai và phải gửi giấy triệu tập. Người biết những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và...

Quyền im lặng quy định thế nào?

Quyền im lặng quy định thế nào trong Bộ luật tố tụng hình sự? “Quyền im lặng” được thể hiện gián tiếp ở nhiều điều luật của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực...
Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự

Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự

Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự a, Khởi tố vụ án hình sự Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự trong đó có cơ quan thẩm quyền xác...

Cần làm gì khi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai...

Cần làm gì khi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự? Nếu phát hiện ra trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự đã...

Bài viết mới