Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại.

Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo?

Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo?

Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo? Quyền Khiếu nại, tố cáo là hai hoạt động cơ bản trong ngăn ngừa và đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính nói...
Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính để đáp ứng...
Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính có hướng dẫn. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cũng chính là cách để mọi cá nhân, tổ chức đấu tranh với những việc làm sai trái của cơ quan...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu được pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Hồ sơ khiếu nại gồm những...
thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-lan-hai

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo Điều 18 Luật khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết...
Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định như thế nào? những trường hợp nào khiếu nại không được thụ lý giải quyết? 1- Về thời hiệu khiếu nại được quy...
Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính. Giải quyết tranh chấp, khởi kiện các vụ án hành chính để bảo vệ quyền lợi ích cho mình. Tư vấn giải quyết khiếu nại và khởi...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính theo quy định của pháp luật. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định,...

Thời hạn để khiếu nại lần hai là bao lâu?

Thời hạn để khiếu nại lần hai là bao lâu? Tôi đã khiếu nại lần đầu mà có được quyết giải quyết khiếu nại rồi nhưng tôi không đồng ý vậy trong khoảng bao lâu thì tôi...

Tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật. 1. Khiếu nại Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai Khiếu nại trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư Khiếu nại trong lĩnh...

Khiếu kiện quyết định hành chính

Ngoài việc tư vấn pháp luật hành chính, Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc, cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Lĩnh vực quản lý đất đai là rất rộng nhưng chỉ những nội dung cơ quan quản lý nhà nước về đất đai...

Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại và tố cáo là hai từ khá quen thuộc trong pháp luật hành chính, không chỉ quen thuộc trong phạm vi pháp luật, mà cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng chúng,...

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp...

Thuật ngữ pháp lý trong khiếu nại tố cáo

Thuật ngữ pháp lý trong khiếu nại tố cáo, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục...

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại. Luật khiếu nại và các văn bản liên quan. 1. Luật khiếu nại 2011;2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy...

Luật khiếu nại 2011

Luật khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan...

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường. Khi có các hành vi bị coi là gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, mạch nước ngầm, đất đai của khu vực xung quanh nơi ô nhiễm,...

Bài viết mới