Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại. | Luật khiếu nại 2011 | Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện? | Thời hiệu khiếu nại hành chính | Quy định quy trình tiếp công dân

Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là gì? 

Khiếu nại là gì? khiếu nại được xem là quyền cơ bản của công dân, cá nhân có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết...
Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo?

Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện?

Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện? Quyền Khiếu nại, quyền tố tố cáo là hai hoạt động cơ bản trong ngăn ngừa và đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong lĩnh...
Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan,...

Cơ quan nào có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại?

Cơ quan nào có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại? Cần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào? Không đồng ý với một quyết định hành chính, hành vi hành chính. Tôi cần gửi đơn khiếu...
Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính có hướng dẫn. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cũng chính là cách để mọi cá nhân, tổ chức đấu tranh với những việc làm sai trái của cơ quan...

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại cần nắm khi đi khiếu nại Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, được quy định tại Điều 12 của Luật khiếu nại năm 2011, quyền này...

Mẫu đơn rút khiếu nại và hướng dẫn viết rút đơn

Mẫu đơn rút khiếu nại và hướng dẫn viết rút đơn. Đơn xin rút khiếu nại được sử dụng khi người khiếu nại đã nộp đơn trước đó không còn nhu cầu khiếu nại hoặc đã được...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu được pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Hồ sơ khiếu nại gồm những...
thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-lan-hai

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo Điều 18 Luật khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết...
Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định như thế nào? Đối với thời hiệu khiếu nại Quyết định kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, quyết định buộc thôi...

Thời hạn giải quyết khiếu nại theo luật khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại theo luật khiếu nại. Sau khi đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành...
Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính. Giải quyết tranh chấp, khởi kiện các vụ án hành chính để bảo vệ quyền lợi ích cho mình. Tư vấn giải quyết khiếu nại và khởi...
Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ...

Thời hạn để khiếu nại lần hai là bao lâu?

Thời hạn để khiếu nại lần hai là bao lâu? Tôi đã khiếu nại lần đầu mà có được quyết giải quyết khiếu nại rồi nhưng tôi không đồng ý vậy trong khoảng bao lâu thì tôi...

Tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật. 1. Khiếu nại Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai Khiếu nại trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư Khiếu nại trong lĩnh...

Khiếu kiện quyết định hành chính

Ngoài việc tư vấn pháp luật hành chính, Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc, cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Lĩnh vực quản lý đất đai là rất rộng nhưng chỉ những nội dung cơ quan quản lý nhà nước về đất đai...

Kiến nghị là gì? Phân biệt kiến nghị và đề nghị

Kiến nghị là gì? Phân biệt kiến nghị và đề nghị. Kiến nghị là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế - chính trị,...  Kiến...

Bài viết mới