Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật mới

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau đây: BỘ NỘI VỤ________ Số: 01/2020/TT-BNV CỘNG...

Chỉ thị 19/CT-TTg: Tiếp tục thực hiện phòng, chống COVID-19

Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Công văn số 2601/VPCP-KGVX năm 2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg...

Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong...

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 về việc công bố dịch COVID-19

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 về việc công bố dịch COVID-19. Quyết định này thay thế Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do...

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015. Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. QUỐC HỘI -------------- Luật số: 77/2015/QH13 CỘNG...

Luật cán bộ công chức

Luật cán bộ công chức. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm...

Luật viên chức

Luật viên chức. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. QUỐC HỘI_________ Luật số: 58/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật giám định tư pháp 2018

Luật giám định tư pháp 2018. Luật này quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo...

Luật Giám định tư pháp, văn bản hợp nhất năm 2018

Luật Giám định tư pháp, văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018. Văn bản hợp nhất Luật Giám định tư pháp. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Quy định về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Quy định về công tác văn thư. Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy...

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng CHÍNH PHỦ------- Số: 59/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT...

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Luật phòng, chống tham nhũng 2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ...

Sửa đổi, bổ sung 2020 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi, bổ sung 2020 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Luật số: 63/2020/QH14 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm...

Sơ đồ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Sơ đồ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về toàn cảnh tất cả các văn bản pháp luật ở mọi lĩnh vực cũng như mối quan hệ...

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam 1. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Chưa...

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống rửa tiền

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống rửa tiền. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Bài viết mới