Văn bản luật Dân sự

Các văn bản luật Dân sự mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự, văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. | Bộ luật dân sự 2015 | Văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2019...

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP, trừ hướng dẫn về thời hiệu tại Điều 5 Nghị...

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp...

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.  HỘI ĐỒNG...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ...

Văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2019

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành Hợp nhất giữa Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ...

Mục lục Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Mục lục Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trang mục lục để người đọc tiện tra cứu những phần của Bộ luật tố tụng dân sự, người đọc cần xem mục lục trước khi xem...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2015

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự. Sau đây là tổng hợp Nghị Quyết, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2015 mới nhất...

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng dân sự, đơn khởi kiện. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- Số: 01/2017/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ...

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa...

Công văn 01/GĐ-TANDTC 2018 giải đáp vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ Tòa...

Công văn 01/gđ-tandtc năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 05/1/2018. Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản...

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. CHÍNH PHỦ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 138/2006/NĐ-CP Hà Nội,...

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Hiện nay chưa có nghị quyết thay thế, chưa bãi bỏ, vẫn được áp dụng. hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC về nghiệp vụ lĩnh vực dân sự và tố tụng dân...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC về nghiệp vụ lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự. Giải đáp của tòa án nhân dân tối cao tại văn bản số 01/2017/gđ-tandtc ngày 7 tháng 4 năm 2017 về một...

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS...

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS 2004. Nghị quyết hướng dẫn thi hành quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân...

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC tương trợ tư pháp về dân sự

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong công tác...

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng...

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn,...

Nghị quyết số 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự...

Nghị quyết số 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm...

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định...

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁNTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các...

Bài viết mới