Văn bản luật Dân sự

Các văn bản luật Dân sự mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự, văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự

Công văn 01/GĐ-TANDTC 2018 giải đáp vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ Tòa...

Công văn 01/gđ-tandtc năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do tòa án nhân dân tối cao ban hành TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Công văn 55/TANDTC-PC 2018 xác định vụ việc hòa giải thành đối thoại thành

công văn 55/tandtc-pc năm 2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành do tòa án nhân dân tối cao ban hành ÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn, quản lý và sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện...

Luật hộ tịch 2014

Luật hộ tịch 2014 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và Thẩm quyền,...

Mục lục Bộ luật dân sự 2015

Mục lục Bộ luật dân sự 2015. Mục lục giúp tra cứu nhanh chóng, tóm lược được những nội dung chính có trong văn bản. » Bộ luật dân sự 2015 MỤC LỤC Phần thứ nhất QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các...

Bộ luật dân sự năm 2005

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 Download: Bộ luật dân sự 2005 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng...

Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự 2004. Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004. » Bộ luật...

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước...

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. ỦY BAN THƯỜNG...

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng dân sự, đơn khởi kiện. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- Số: 01/2017/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC tương trợ tư pháp về dân sự

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong công tác...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
67SubscribersSubscribe