Tư vấn tội về tài sản

Tư vấn tội về tài sản. Các tội xâm phạm sở hữu chủ yếu hướng đến là xâm phạm quyền sở hữu tài sản, là những hành vi có lỗi, xâm hại quan hệ sở hữu, xâm phạm các quyền thuộc nội dung sở hữu. Sự xâm hại này thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quyền sở hữu tài sản của cá nhân được nhà nước thừa nhận.

Luật sư tư vấn tội xâm phạm sở hữu tài sản

Luật sư tư vấn tội xâm phạm sở hữu tài sản. Các tội xâm phạm sở hữu diễn da phổ biến như tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...

Luật sư bào chữa tội xâm phạm sở hữu tài sản

Luật sư bào chữa các tội xâm phạm sở hữu tài sản. Tội phạm xâm phạm sở hữu là liên quan đến tài sản, chiếm tỷ lệ cao trong xã hội. Để hỗ trợ tư vấn pháp...

Quy định của pháp luật về các tội xâm phạm sở hữu

Quy định của pháp luật về các tội xâm phạm sở hữu. Tài sản trên thực tế nó gắn với quyền sở hữu của mỗi cá nhân, tổ chức, phục vụ cho nhu cầu về vật chất...

Luật sư tư vấn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư tư vấn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay đã có rất nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài sản dưới mọi hình thức, mà người bị chiếm đoạt không thể nào đòi...

Luật sư tư vấn tội cướp tài sản

Luật sư tư vấn tội cướp tài sản. Tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành hình thức và được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện một trong các hành...

Tư vấn về tội cướp tài sản do lấy tài sản cấn trừ nợ

Tư vấn về tội cướp tài sản do lấy tài sản cấn trừ nợ. Lấy xe cấn trừ nợ hiện nay diễn ra rất phổ biến, nguyên nhân từ hành vi này là do các hoạt động...

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xử phạt như...

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xử phạt như thế nào? Mâu thuẫn cá nhân dẫn tới hành vi hủy hoại tài sản trong cuộc sống thường ngày không đáng có do...

Tự ý bán tài sản của người khác có phạm tội không?

Tự ý bán tài sản của người khác có phạm tội không? Xin chào công ty luật, cho tôi hỏi: Tôi có có người em giới thiệu cho một người bạn về phối giống chó,...

Xác định giá trị của tài sản do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt...

Xác định giá trị của tài sản do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xâm phạm đến quyền sở hữu đã được quy định cụ thể trong...

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được qui định như thế nào?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được qui định như thế nào trong BLHS 2015? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người...

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đến hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; đáp ứng yêu cầu xử lý các trường hợp...

Không trả lại tài sản có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...

Không trả lại tài sản có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không? Khi các bên tham gia giao dịch cần tôn trọng thỏa thuận để hạn chế tranh chấp dẫn đến vi...

Tội cưỡng đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự 2015

Tội cưỡng đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự 2015. Cưỡng đoạt tài sản, được hiểu là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác...

Phân tích về tội tham ô tài sản

Phân tích về tội tham ô tài sản. Tội tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý với giá trị từ hai triệu...

Tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự

Tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 trộm cắp tài sản từ hai triệu đồng trở lên bị phạt tù, mức án cao nhất áp dụng cho người phạm...

Các tội phạm tham nhũng của Bộ luật Hình sự năm 2015

Các tội phạm tham nhũng của Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhóm tội phạm về tham nhũng được quy định tại mục 1 Chương XXIII của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung măm 2017 gồm...

Bào chữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư bào chữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản luận cứ bào chữa Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân trong vụ án hình sự (tổ chức chơi hụi): Kính thưa Hội Đồng Xét Xử, Viện...

Tư vấn các tội phạm xâm phạm sở hữu

Tư vấn các tội phạm xâm phạm sở hữu theo Bộ luật hình sự 2015. Tội phạm xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người đủ độ tuổi chịu trách...

Bài viết mới