Home Thẩm định, định giá, giám định

Thẩm định, định giá, giám định

Thẩm định, định giá, giám định. Xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản là biện pháp tố tụng nhằm thu thập tài liệu chứng cứ của Tòa án, chứng minh cho quyền khởi kiện. Giám định theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định để làm chứng cứ.

Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự

Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự. Trong quá trình tố tụng dân sự, có thể có trường hợp phát sinh phải tiến hành hoạt động xem xét, thẩm định tại...

Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự năm 2015 là văn bản có tính pháp lý cao nhất quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại Toà án. Yêu...

Những ai có quyền yêu cầu Xem xét, thẩm định tại chỗ trong Tố...

Những ai có quyền yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự? Hiện nay, các tranh chấp cần xem xét, thẩm định tại chỗ là các tài sản đất đai, xây dựng,...

Trình tự, thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp...

Trình tự, thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp đất đai. Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng, là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự...

Mẫu đơn yêu cầu về việc xem xét thẩm định tại chỗ

Mẫu đơn yêu cầu về việc xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự. Tại khoản 1 Điều 101 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về xem xét, thẩm định tại chỗ...

Mẫu Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ

Mẫu Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật...

Xem xét, thẩm định tại chỗ

Trình tự phiên xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án tranh chấp đất đai. Xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án, chứng minh cho quyền khởi kiện của nguyên đơn tranh chấp đất...

Chi phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Chi phí định giá tài sản được quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, gồm: Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá...

Định giá tài sản trong tranh chấp dân sự

Định giá tài sản trong tranh chấp dân sự. Xin chào luật sư. Tôi tên là Nhẫn hiện đang ở Hà Nội. Tôi có một thắc mắc về vấn đề định giá tài sản như sau mong...

Thẩm định giá trị tài sản

Thẩm định giá trị tài sản cho tài sản động sản, bất động sản, cho dự án đầu tư, máy móc, thiết bị, các loại tài nguyên Thẩm định giá trị tài sản theo luật giá số 11/2012/QH13...

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản. Khi cần định giá tài sản thì người yêu cầu cần viết đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản...

Định giá tài sản theo Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự

Nghiên cứu Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011, chúng tôi nhận thấy một...

Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản

Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản. Đơn yêu cầu định giá lại tài sản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu một cá nhân, cơ quan, tổ chức...

Bài viết mới