Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—–****——-

Download: Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT
(V/v: …………………………………. )

Kính gửi:  
– Tòa Án Nhân Dân huyện/tỉnh……
– Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện/tỉnh….

Tôi tên :………………………………………………………………………………………………………….
Ngày sinh:  ……../…..…/20………   Giới tính: Nam/nữ            Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh thư nhân dân số:……………………..………..Cấp ngày: ……/…./20…….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:
Tôi là bị hại trong vụ án ……………………. (trình bày sự việc)…………………………………………………………….. Đươc Tòa án Nhân Dân huyện/tỉnh…………………………………………… thụ lý số………….., có quyết định đưa ra xét xử ngày …………………………………….

Kính thưa quý cấp việc làm của bị cáo đã vi phạm các quy định của pháp luật và được đưa ra xử phạt là đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng mong quý cấp xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bởi lẽ, ………………………………(nếu lý do)………………………………………………

Vậy nay tôi viết đơn này xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo………… Rất mong quý cấp xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

(Ký, ghi rõ họ tên)    

» Mẫu đơn kháng cáo hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Dịch vụ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt: