Biểu mẫu luật sư tham gia vụ việc dân sự

Biểu mẫu luật sư tham gia vụ việc dân sự. Khi tham gia tố tụng trong vụ án dân sự trong mỗi giai đoạn luôn cần có các giấy tờ liên quan tới khách hàng với người đại diện, luật sư, cơ quan tố tụng dân sự như đơn khởi kiện, đơn yêu cầu định giá tài sản, đơn khiếu nại, đơn mời luật sư, đơn kháng cáo…

Biểu mẫu luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc dân sự

Giấy tờ dùng trong vụ án dân sự từ khi thu thập chứng cư, hòa giải, tham gia tố tụng tại Tòa án, thi hành bản án.

Giai đoạn tiền tố tụng:

Mẫu hợp đồng tư vấn pháp lý

Giai đoạn sơ thẩm vụ án dân sự:

Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn

Các mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ việc dân sự

Mẫu đơn xin miễn án phí vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự

Giai đoạn phúc thẩm vụ án dân sự:

Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự

Giai đoạn thi hành án dân sự:

Mẫu giấy ủy quyền tham gia thi hành án

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án