Xét lại bản án dân sự

Xét lại bản án dân sự. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có hai thủ tục để xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là thủ tục Giám đốc thẩm và thủ tục Tái thẩm của tòa án có thẩm quyền. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc theo thủ tục tái thẩm bằng đơn đề nghị Giấm đốc thẩm.

Luật sư tư vấn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Luật sư tư vấn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm Bản án, Quyết định đã có...

Luật sư tư vấn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Sau khi xét xử phúc thẩm tại Tòa án cấp tỉnh, bản án đã có hiệu...

Thời hạn nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm cần lưu ý?

Thời hạn nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm cần lưu ý? Việc nộp đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm bản án đã cơ hiệu lực pháp luật là rất quan trọng, nếu người nộp...

Bản án dân sự có hiệu lực pháp luật khi nào?

Bản án dân sự có hiệu lực pháp luật khi nào? Để xác định bản án có hiệu lực pháp luật thì trước tiên cần xác định đó là bản án thuộc cấp xét xử là cấp...

Thủ tục Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự

Thủ tục Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự. Kết quả vụ án dân sự đã được xét xử thua kiện, nếu đương sự cho rằng việc xét xử chưa đúng hoặc chưa tâm phục, khẩu...

Phân biệt giám đốc thẩm và tái thẩm trong tố tụng dân sự

Phân biệt giám đốc thẩm và tái thẩm trong tố tụng dân sự. Khái niệm giám đốc thẩm, tái thẩm là khá quen thuộc trong tố tụng dân sự. Hai thủ tục này, chúng cũng có những...

Mẫu Đơn đề nghị xem xét tái thẩm vụ án dân sự

Mẫu Đơn đề nghị xem xét tái thẩm vụ án dân sự. Việc kháng nghị để xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do đương phát hiện ra tình tiết mới có...

Mẫu Đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án dân sự

Mẫu Đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao khi muốn đề nghị xem xét...

Tư vấn nộp đơn kháng nghị giám đốc thẩm

Tư vấn nộp đơn kháng nghị giám đốc thẩm. Tôi là nguyên đơn trong vụ án, bị đơn kháng cáo phúc thẩm về "tranh chấp phân chia tài sản". Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân...

Quy định về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu...

Quy định về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp Bản án dân sự do cơ quan Tòa án tuyên đã có hiệu lực pháp luật nhưng...

Bài viết mới