Home Luật sư bảo vệ người bị hại, đương sự

Luật sư bảo vệ người bị hại, đương sự

Luật sư bảo vệ người bị hại, đương sự trong vụ án hình sự. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, của đương sự để bảo đảm sự công bằng trong pháp luật hình sự và dân sự khi được khởi tố vụ án hình sự. | Luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại

Luật sư bảo vệ cho bị hại

Luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự

Luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự, liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản. Người bị hại họ là nguời trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần,...

Tư vấn bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Trách nhiệm bồi thường khi gây thương tích cho người khác. Người nào xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác không chỉ phải chịu những chế tài nghiêm khắc của Bộ luật hình sự...

Luật sư bảo vệ đương sự trong vụ án hình sự

Luật sư bảo vệ đương sự trong vụ án hình sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là luật sư; đương sự tham gia vụ án hình sự có quyền tự...

Thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Theo thông tư số: 46/2019/TT-BCA, tại Điều 7...

Xử lý vật, tiền liên quan đến tội cho vay lãi nặng?

Xử lý tang vật, tiền liên quan đến tội cho vay lãi nặng? Khi cơ quan công an có đủ căn cứ xác định tội danh cho vay lãi nặng thì hình thức xử lý vật, tiền...
Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại

Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại

Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo quy định của pháp luật. Đối với các tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của...

Quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong vụ án hình sự

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong vụ án hình sự. Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc...

Quy định án phí đối với Bị hại trong vụ án hình sự như...

Quy định án phí đối với Bị hại trong vụ án hình sự như thế nào? Tôi là người bị hại trong vụ án hình sự đang được giải quyết, sắp tới Tòa án đưa vụ án...

Thoát tội nhờ bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự

Bị can gây tai nạn làm chết người nhưng quá trình truy tố, đại diện của nạn nhân có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can. VKSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa ban...
Luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại

Luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại

Luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng nói chung và người bị hại nói riêng là một trong những nội dung quan trọng...

Tôi không vay tiền vẫn bị đòi nợ thì giải quyết thế nào?

Tôi không vay tiền vẫn bị đòi nợ thì giải quyết thế nào? Tôi liên tục nhắn tin, đe dọa, khủng bố Vấn nạn không vay tiền nhưng vẫn bị đòi nợ Hiện nay các công ty tài chính...

Bị hại rút yêu cầu không khởi tố vụ án khi nào?

Bị hại rút yêu cầu không khởi tố vụ án khi nào? Khởi tố vụ án là giai đoạn đầu trong quá trình tố tụng giải quyết vụ án. Theo đó, khởi tố vụ án theo yêu...

Công văn 254/TANDTC-PC 2018 rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo...

Công văn 254/TANDTC-PC 2018 rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG...

Đình chỉ vụ án hình sự khi người bị hại rút yêu cầu khởi...

Đình chỉ vụ án hình sự khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố. Pháp luật quy định cho phép người bị hại được lựa chọn quyền yêu cầu khởi tố hoặc không khởi tố vụ...

Quy định về triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự theo...

1. Quy định về triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 Căn cứ Điều 188 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: “Việc triệu tập, lấy lời khai của bị...

Bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm; không bị tra...

Luật sư tư vấn Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước

Luật sư tư vấn Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước. Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi...

Thời hiệu yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà...

Thời hiệu yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,...

Bài viết mới