Xét xử vụ án Hành chính

Xét xử vụ án Hành chính được tòa án thụ lý trải qua các giai đoạn xem xét chứng cứ và hòa giải thì Tòa án ra quyết định đưa vụ án xét xử của tòa án cấp tỉnh hoặc tòa án cấp cao.

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính

Luật sư tư vấn, bảo vệ trong vụ án hành chính

Luật sư tư vấn, bảo vệ trong vụ án hành chính. Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà...

Thủ tục đối thoại chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Thủ tục đối thoại chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Đối thoại là một thủ tục trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, việc thực hiện thủ tục đối thoại giúp...

Trình tự, thủ tục phiên tòa Sơ thẩm Vụ án hành chính

Trình tự, thủ tục phiên tòa sơ thẩm Vụ án hành chính.  1) Chuẩn bị xét xử Chuẩn bị xét xử vụ án hành chính là việc Tòa án có thẩm quyền tiến hành thu thập các tài liệu,...
Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính

Luật sư tranh tụng vụ án hành chính tại tòa án Cấp cao

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án hành chính tại tòa án Cấp cao. Sau khi cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người...

Trình tự thủ tục phiên tòa xét xử Phúc thẩm vụ án Hành chính

Trình tự thủ tục phiên tòa xét xử Phúc thẩm vụ án Hành chính Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản...

Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai?

Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai? Theo Điều 294 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về những người tham gia phiên tòa phúc thẩm được quy...

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm vụ án...

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Hành chính. Mẫu số 48-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán...

Thủ tục đề nghị Giám đốc thẩm vụ án Hành chính

Thủ tục đề nghị Giám đốc thẩm vụ án Hành chính. Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm...

Thủ tục đề nghị Tái thẩm vụ án Hành chính

Thủ tục đề nghị Tái thẩm vụ án Hành chính. Tái thẩm vụ án hành chính là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình...

Kỹ năng hỏi tại phiên toà hành chính của luật sư

Khởi kiện vụ án hành chính là một phương thức mới được áp dụng ở nước ta chỉ trong khoảng thời gian gần 10 năm trở lại đây. Đây là một bước phát triển đáng khích lệ nhằm tạo...

Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ vụ án hành chính

Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ BÀI LUẬN CỨ BẢO VỆ: Luật sư trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Bài bào chữa vụ án hành chính hủy quyết định buộc thôi việc

Bản luận cứ bảo vệ cho người khởi kiện về hủy quyết định buộc thôi việc của UBND. Kính thưa Hội đồng xét xử! Tôi là Luật sư HMP thuộc Đoàn...

Bài bào chữa khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai

Bài bào chữa trong vụ án hành chính Khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý nhà đất LGT: Ngày 27/3/2013 Toà Phúc thẩm Toà án Nhân...

Bài viết mới